Vakcinacija je važna!

Sremska Mitrovica – 27.aprila završava se nedelja imunizacije pod nazovom “Zaštitimo svet vakcinacijom”.
Nedelja imunizacije je godišnji događaj čiji je opšti cilj povećanje obuhvata imunizacijom jačanjem uverenja o potrebi zaštite svakog deteta od bolesti koje se mogu sprečiti vakcinacijom, sa posebnim akcentom na decu iz teško dostupnih vulnerabilnih i marginalizovanih grupa.
Zavod za javno zdravlje, zdravstvene ustanove u Sremu obeležavaju ovi nedelju raznim aktivnostima u saradnji sa Organizacijom Crvenog krsta i školskim ustanovama.
Zavod za javno zdravlje će 24.aprila održati predavanje u osnovnoj školi u Martincima i 26.aprila u osnovnoj školi u Laćarku.
Dobro funkcionisanje imunizacionog sistema je jedan od ključnih elemenata za snažan zdravstveni sistem i priprema zemlje za buduće javnozdravstvene izazove. Obuhvat imunizacijom je jedan od indikatora dostupnosti primarne zdravstvene zaštite i  procene kapaciteta zdravstvenog sistema.
O značaju imunizacije Zavod za javno zdravlje  će obavestiti građane Sremske Mitrovice, putem podele zdrastveno vaspotnog materijala  na štandu koji će biti postavljen u centru grada 26.aprila od 11.00 sati.

Pročitajte još