Danas je Sveti Jovan Krstitelj

Sremska Mitrovica – Ovaj, u narodu poznati svetitelj kao Preteča Hristov, rodio se u domu blagočestivih i pobožnih ljudi, prvosveštenika Zaharije i njegove žene Jelisavete. Stari su bili njih dvoje kada od Boga izmoliše dete, a to dete kasnije odigra odlučujuću ulogu na dan Bogojavljenja. Crkva zbog toga i uzima baš ovaj datum da ga praznuje kao Sabor Časnog i slavnog Proroka, Preteče i Krstitelja Gospodnjeg, Jovana zato što je dolikovalo da se praznikom ukaže poštovanje onome ko posluži Svetoj Tajni Krštenja, stavivši ruku svoju na glavu Gospodnju. Ovaj praznik se naziva Saborom zbog toga što se tog dana ljudi sabiraju u Crkvu radi pevanja i uznošenja slave Bogu u čast svetog Jovana Krstitelja.

Sećanje na ovog svetitelja praznuje se nekoliko puta u godini, ali najviše svečara ima baš na ovaj datum.

Ličnost Svetog Jovana Preteče i Krstitelja, jevanđeliste, zauzima posebno mesto u toj hijerarhiji, jer njemu je bio dat dar od Boga da krštava ljude i oslobodi ih njihovih grehova, te on krsti i Gospoda našeg Isusa Hrista. To Krštenje se obavi na reci Jordanu. Bio je takve moralne čistote, da se slobodno mogao nazvati Angelom Božjim, pre nego čovekom, i jedini je od proroka koji je rukom mogao pokazati onoga koga je prorokovao. Proganjan je od strane cara Iroda, bačen u tamnicu i pogubljen odsecanjem glave. Postradao je ovaj mučenik za veru hrišćansku i za Gospoda našeg Isusa Hrista.

Njegove svete mošti htede sveti apostol Luka da prenese iz Sevastije u Hram u Antiohiju, ali ne dobi pristanak, no samo mogaše ruku Pretečinu poneti sa sobom, i to onu ruku kojom Prokaza Spasitelja našeg. Mnoga čudesa su vezana baš za nju, jer učini ta ruka mnogo toga pa čak i danas. Možda treba napomenuti između ostalog da svake godine na ovaj datum arhiepiskopi iznose tu ruku pred narod, pa ako se pojavi otvorena predskazuje rodnu i obilatu godinu, a ako se pojavi zatvorena biće to gladna godina. Zato i mi praznujemo Sabor Svetog Jovana Preteče i Krstitelja, moleći ga da se moli Bogu za nas da se i mi saberemo u Crkvi nebeskoj, da nam podari izlečenje od svih telesnih i duševnih bolesti i patnji.
Ruka je kasnije preneta u Carigrad, ali pod najezdom Turaka gubi joj se svaki trag.

You May Also Like