Šid – Opština Šid objavila je poziv za podnošenje ponuda za izbor privatnog partnera i dodelu javnog ugovora o javno-privatnom partnerstvu za zamenu dela postojećih svetiljki javnog osvetljenja sa novim led svetiljkama.

Izbor najbolje ponude biće izvršen primenom kriterijuma ekonomski najpovoljnija ponuda, koja podrazumeva najvišu ponuđenu neto sadašnju vrednost ukupnih troškova ugovora, navodi se u pozivu.

Ponude se podnose do 10. februara 2020. godine.

ekapija.com

Možda Vam se svidi i