Porez na oružje od 4.000 do 20.000 dinara

Od strane Ozon
0 komentar

Poreska uprava saopštila je da će se porez na registrovano oružje plaćati u iznosu od 4.070 do 20.290 dinara.

Na sajtu Poreske uprave objavljeno je da je usklađeni dinarski iznos poreza za registrovanu automsku pušku 15.010 dinara, dok za poluatomatsku iznosi 6.020 dinara.

Za oružje za ličnu bezbenost B kategorije sa ispravom za držanje, porez je 4.070 dinara, a za istu kategoriju sa dozvolom i za nošenje porez iznosi 20.290 dinara.

Poreska uprava je objavila da se rešenja štampaju tokom druge polovine novembra, kao i da će Pošti Srbije biti predata 1. decembra.

Navodi se da se po zakonu poreski akt smatra dostavljenim po isteku 15 dana od dana njegove predaje pošti.

Deo rešenja Poreska uprava dostavlja i elektronskim putem preko sandučića eUprave i ePoreza, gde je datum uručenja 15. novembar.

Možda Vam se svidi i