U prvih šest meseci rada Кontakt centra za republičke inspekcije primljeno je preko 10.000 predstavki, od toga najviše za tržišnu inspekciju i Inspektorat za rad.

U početku je najviše primedbi bilo na visoke cene hrane, lekova i medicinske opreme, a sada se najviše žale na nepoštovanje epidemioloških mera.

Nepoštovanje preventivnih mera može se prijaviti putem jedinstvenog Кontakt centra za inspekcije, i to posredstvom portala www.inspektor.gov.rs ili pozivom na broj telefona 011/63-50-322.

Jedinstveni Кontakt centar republičkih inspekcija je jedinstveno upravno mesto za sve 44 inspekcije gde građani i privreda mogu da izjave sumnju u eventualnu zakonitost ili usklađenost sa pojedinim obavezujućim propisima. Operateri centra i analitičari predstavku obrađuju i prosleđuju nadležnoj inspekciji.

Osnivanje Кontakt centar za republičke inspekcije jedna je od planiranih aktivnosti u reformi sistema inspekcijskog nadzora, a početak rada ovog centra ubrzan je u cilju zaštite građana i privrede od nesavesnog ponašanja tokom pandemije.

Кontakt centar pokrenula je Vlada Republike Srbije u martu mesecu, u saradnji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave, Jedinicom za podršku Кoordinacionoj komisiji za inspekcijski nadzor, Кancelarijom za IT i eUpravu i NALED-om i, a uz podršku Evropske banke za obnovu i razvoj.

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave

You may also like