Iako su, usled vanrednog stanja, odložene pojedine obaveze prijave i plaćanja poreza, rok za podnošenje poreske prijave za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana ostaje 15. maj 2020, rečeno je za eKapiju iz Poreske uprave.

Fizička lica čiji ukupan neto dohodak u 2019. godini premašuje iznos od 2.729.304 dinara su u obavezi da podnesu godišnju poresku prijavu. U poreskoj prijavi se iskazuje ukupan neto dohodak ostvaren u 2019. godini i neoporeziv iznos, a razliku čini dohodak za oporezivanje.

Dohodak za oporezivanje dodatno se umanjuje za iznos propisanih ličnih odbitaka, a preostali iznos čini oporezivi dohodak na koji se primenjuju propisane stope poreza.

Kako su iz Poreske naveli, odredbama člana 92. Zakona o porezu na dohodak građana, propisano je da je obveznik godišnjeg poreza na dohodak građana dužan da za ostvareni dohodak u godini za koju se vrši utvrđivanje poreza, podnese poresku prijavu sa tačnim podacima nadležnom poreskom organu po isteku te godine, a najkasnije do 15. maja naredne godine.

– Uredbom o pomeranju rokova za održavanje redovne sednice skupštine privrednog društva i dostavljanje godišnjih i konsolidovanih finansijskih izveštaja privrednih društava, zadruga, drugih pravnih lica i preduzetnika, kao i rokova za podnošenje prijava za porez na dobit i poreza na prihod od samostalne delatnosti, važenja licenci ovlašćenih revizora i licenci za vršenje procene vrednosti nepokretnosti koje ističu za vreme vanrednog stanja nastalog usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-COV-2, koja je objavljena u Službenom glasniku RS, broj 57/20 od 16.04.2020. godine, nije propisano pomeranje roka za podnošenje poreske prijave za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana – kažu iz Poreske uprave.

ekapija.com

You may also like