Prikupljanje ponuda za razmenu merkantilne pšenice za semensku pšenicu

Republička direkcija za robne rezerve oglasila je prikupljanje pismenih ponuda za razmenu 10.000 tona merkantilne pšenice za 5.555 tona semenske pšenice.

Razmena se odnosi na pšenicu roda 2020. godine, u odnosu 1,8 kg merkantilne pšenice za 1 kg semenske pšenice.

Cena merkantilne pšenice je 22,55 din/kg sa PDV-om, odnosno cena sa Produktne berze Novi Sad, na dan 24.04.2020. godine, dok se cena semenske pšenice utvrđuje iz odnosa razmene.

Rok za dostavljanje ponuda je najkasnije do 30.04.2020. godine, do 10 sati.

ekapija.com

You May Also Like