Premija za mleko 7 dinara po litru, za tov junadi 15.000 po grlu, 2.000 dinara po jagnjetu

Od strane Ozon
0 komentar

U okviru Uredbe o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2020. godini koju je Vlada Srbije usvojila prošlog četvrtka, novac će biti raspoređen na projekte u vidu direktnih plaćanja (oko 18,3 milijarde dinara), u mere ruralnog razvoja (oko 6,07 milijardi dinara), kreditnu podršku poljoprivrednicima (300 miliona dinara), posebne podsticaje (230 miliona dinara) i IPARD podsticaje (oko 3,9 milijardi dinara).

Za IPARD je predviđeno 983,5 miliona dinara budžetskog novca, a 2,9 milijardi dinara novac od pomoći Evropske unije za finansiranje ovih podsticaja.

Novac za direktna plaćanja biće raspoređen za:

– premije za mleko u visini od tri milijarde dinara;
– za biljnu proizvodnju biće opredeljeno 9,8 milijardi dinara;
– za podsticaje za kvalitetne priplodne mlečne krave, tovne krave i bikove, priplodne krmače i neraste, ovce i ovnove, koze i jarce, roditeljske kokoške teškog i lakog tipa, roditeljske ćurke, kvalitetne priplodne matice šarana i kvalitetne priplodne matice pastrmke namenjeno je tri milijarde dinara:
– za tov junadi, jagnjadi, jaradi i svinja 1,4 milijardu dinara;
– za krave dojilje 20 miliona dinara;
– podsticaji za košnice pčela 600 miliona dinara.

Podsticaj za krave za uzgoj teladi radi tova namenjeno je pola milijarde dinara.

Regres za troškove skladištenja u javnim skladištima iznosi pola miliona dinara.

Direktna plaćanja, u zavisnosti od vrste podsticaja, isplaćivaće se u različitim iznosima u zavisnosti od toga za šta je novac namenjen.

Tako će:

– premija za mleko biti sedam dinara po litru;
– osnovni podsticaji za biljnu proizvodnju će biti 5.200 dinara po hektaru;
– za kvalitetne priplodne mlečne krave biće 25.000 dinara po grlu;
– za kvalitetne priplodne tovne krave i bikove biće 40.000 po grlu;
– za priplodne ovce i ovnove, koze i jarce 7.000 po grlu;
– za priplodne krmače i neraste 15.000 po grlu;
– za podsticaje za roditeljske kokoške teškog tipa 60 dinara po grlu, za roditeljske kokoške lakog tipa 100 po grlu, za roditeljske ćurke 300 po grlu;
– za kvalitetne priplodne matice šarana biće 500 dinara po grlu, priplodne matice pastrmke 300 po grlu;
– za tov junadi biće 15.000 dinara po grlu, za tov jagnjadi 2.000 po grlu u tovu, koliko i za jarad, tov svinja 1.000 dinara po grlu;
– za krave dojilje 40.000 po grlu;
– podsticaji za košnice pčela biće 720 dinara po košnici;
– za proizvodnju konzumne ribe dobiće po 10 dinara po kilogramu proizvedene ribe;
– podsticaji za krave za uzgoj teladi za tov biće 20.000 dinara po grlu;
– regres za troškove skladištenja u javnim skladištima kretaće se od 40% troškova skladištenja.

Lokalni razvoj

Od 6.07 milijardi dinara namenjenih za mere ruralnog razvoja, za unapređenje konkurentnosti biće izdvojeno 4,03 milijarde, i to za očuvanje i unapređenje životne sredine i prirodnih resursa 504 miliona, a za diversifikaciju dohotka i unapređenje kvaliteta života u ruralnim područjima 775 miliona, zatim za pripremu i sprovođenje lokalnih strategija ruralnog razvoja ukupno 10 miliona dinara, a od toga za unapređenje sistema kreiranja i prenosa znanja ukupno 756,5 miliona dinara.

ekapija.com

Možda Vam se svidi i