Narodna banka Srbije: Traži se rešenje za one koji ne mogu lično po 100 evra

Od strane Ozon
0 komentar

Narodna banka Srbije potvrdila je za Nova.rs da se traži način kako da penzioneri, koji ne mogu lično da podignu sto evra na šalteru banke, izbegnu trošak overe punomoćja kod notara.

Pošto je objavljeno da u Poštanskoj štedionici traže punomoćje overeno kod notara za podizanje sto evra sa računa penzionera koji ne mogu lično da dođu na šalter, dobili smo odgovor Narodne banke Srbije (NBS) u kome se precizira koja pravila za podizanje novca sa ovlašćenjem važe sada kada je vanredno stanje ukinuto.

U njemu se podseća da je Instrukcija o načinu privremene isplate penzija za lica sa navršenih 65 i više godina života, koje je Narodna banka objavila 24. marta, važila do okončanja vanrednog stanja i da se radilo o rešenjima koja su, kako navode, bila iznuđena i prilagođena okolnostima koje je uslovljavala epidemiološka slika u našoj zemlji.

Instrukcija je, podsetimo, bankama nalagala da na svojim portalima objave primer ovlašćenja koja su klijenti mogli da preuzmu i sami popune, a prihvatljivo je bilo i potpuno samostalno napisati ovlašćenje, dokle god su sadržala neophodne lične podatke i izjavu saglasnosti, u skladu sa uputstvom NBS.

“Bez obzira na to što je prema navedenoj instrukciji ovlašćeno lice moralo da da na uvid banci važeća lična dokumenta, svoja i lica koje ga ovlašćuje, takvo postupanje i dalje je izuzetak od ustaljenih sigurnosnih procedura i zato je bilo nužno primenjivati ga u najkraćem potrebnom vremenskom periodu”, podseća NBS.

Kako do sto evra ako ne možete lično do šaltera

U NBS za Nova.rs naglašavaju da, kada je reč o isplati jednokratne novčane pomoći od sto evra, treba imati u vidu da je prevashodna namera bila da se svim penzionerima isplati jednokratna novčana pomoć u najbržem roku i na najsigurniji način.

“U slučaju kada je reč o penzionerima koji primaju penziju preko JP Pošta Srbije na kućnu adresu, njima je otvoren namenski račun za uplatu jednokratne novčane pomoći u Banci Poštanskoj štedionici.

U tom slučaju banka nema mehanizam da kontaktira korisnika s kojim nije pre toga bila u ugovornom odnosu i za kojeg nema kontakt podatke radi provere njegove volje, a u slučaju da je taj korisnik poslao neko drugo lice u banku sa jednokratnim ovlašćenjem da podigne sto evra”, objašnjavaju u NBS.

“S druge strane, ako je reč o penzionerima koji imaju tekući račun u banci, a iz nekog razloga i pored pune slobode kretanja nisu u prilici da odu u banku da im se lično isplate novčana sredstva, oni bi trebalo da daju ovlašćenje licu od poverenja, ali tako što će ono biti overeno kod javnog beležnika u skladu sa zakonom, ili će biti dato uz lično prisustvo u prostorijama banke u skladu sa ugovorom koji je zaključen sa bankom”, savetuje NBS.

Oni ipak za Nova.rs kažu da nadležne institucije rade na pronalaženju rešenja kako da se ovim licima izađe u susret i prevaziđe problem, ali tako da to rešenje ne bude podložno zloupotrebama.

Autor: nova.rs/Milica Rilak

Možda Vam se svidi i