Građani Srbije će moći besplatno da se leče od korone i u Grčkoj

Bez obzira na napise u domaćim medijima, većina zemalja o svom trošku zbrinjava i turiste.

Srbija ne pokriva troškove lečenja u Grčkoj, ali zato Grčka i većina evropskih zemalja pokrivaju troškove lečenja svih onih koji se zateknu na njihovom tlu. Ovo se odnosi isključivo na one koji obole od koronavirusa. Za sve ostale bolesti i nezgode, zavisi od države da li ima međunarodni sporazum sa Srbijom oko lečenja, rekli su u Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje (RFZO) za B92.net.

Dakle, međunarodni sporazumi koje RFZO ima sa 20 država nemaju veze sa kovidom 19.

– Ukoliko se tokom boravka, državljanin Srbije inficira virusom kovid 19, on ostaje u zemlji u koju je otputovao, gde se i sprovodi postupak dijagnostikovanja i lečenja posledica nastalih od koronavirusa, a sve o trošku države u kojoj boravi. U Republici Srbiji, za strane državljane, to je regulisano članom 239. Zakona o zdravstvenoj zaštiti. Za sve druge bolesti je potrebna potvrda RFZO-a ako ta država ima sa nama sporazum, ili sami građani plaćaju lečenje – istakli su za iz fonda.

Izuzeci su države poput SAD-a i još nekih, ali većina zemalja, kako dodaju u fondu, ima svojim zakonima regulisanu obavezu besplatnog lečenja svih obolelih od kovida 19 koji se zateknu na njihovom tlu, iako, kako nezvanično saznajemo od domaće osiguravajuće kuće, lečenje, u zavisnosti od države i od težine slučaja, može da košta i desetine hiljada evra!
Međunarodne sporazume kojima je definisana saradnja u oblasti zdravstvenog osiguranja Republika Srbija zaključila je sa 20 zemalja. Ovde se misli na sva hitna stanja, zbrinjavanja i bolesti koje nisu hronične.
Prilikom odlaska u te zemlje neophodno je da osiguranici pribave dvojezični obrazac, odnosno potvrdu, koja se izdaje u filijalama RFZO na osnovu nalaza i mišljenja Lekarske komisije da osiguranik ne boluje, odnosno da nije bolovalo od akutnih ili hroničnih bolesti u poslednjih 12 meseci, ali i zaključak stomatologa o zdravlju zuba.

Države sa kojima je zaključen sporazum o zdravstvenom osiguranju su:
Austrija, Poljska, Belgija, Rumunija, Bosna i hercegovina, Slovačka, Bugarska, Francuska, Velika Britanija, Holandija, Italija, Hrvatska, Luksemburg, Crna Gora, Mađarska, Češka, Severna Makedonija, Slovenija, Nemačka, Turska.

Izvor: b92/ekapija.com

You May Also Like