Do kraja godine tri nova IPARD konkursa za nabavku traktora i mehanizacije

Od strane Ozon
0 komentar

Prema planu Uprave za agrarna plaćanja Ministarstva poljoprivrede, do kraja godine biće raspisana još tri javna poziva u okviru IPARD II programa Republike Srbije – za nabavku novih mašina, mehanizacije i izgradnju, za nabavku novih traktora i za preradu poljoprivrednih proizvoda. IPARD fond za traktore na sledećem pozivu iznosiće oko 620 miliona dinara, dok će kroz pozive za mehanizaciju i izgradnju, kao i preradu, poljoprivrednicima na raspolaganju biti oko 2,5 milijarde dinara.

Najveće interesovanje na prethodnih osam završenih javnih poziva iz IPARD programa bilo je za traktore, tu je podneto najviše zahteva. Sada je vreme da se svi zainteresovani za novi krug konkursa za traktore, ali i za ostale konkurse planirane do kraja godine, pripreme i dobro informišu. Prema informacijama Agrosmarta, izmena u odnosu na prethodni konkurs za traktore, biće u pogledu standarda izduvnih gasova. Umesto dosadašnjeg standarda „stejdž 4“, za traktore s motorima od 56kW do 100kw biće potreban viši standard – „stejdž 5“. Ovog puta za traktore će biti manje para nego na prošla dva konkursa.

Uslovi za konkurisanje

Za nabavku novog traktora, kao i za nabavku mehanizacije, mogu da konkurišu fizička lica – nosioci poljoprivrednih gazdinstava, kao i preduzetnici, pravna lica (zemljoradničke zadruge i privredna društva), koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava (RPG) i nalaze se u aktivnom statusu.

Dakle, zahtev za odobrenje ovih investicija mogu da podnesu i preduzetnici, mala i srednja preduzeća i zadruge, ako imaju registrovano gazdinstvo. Tokom trajanja celog IPARD II programa (2014-2020) može se konkurisati za podsticaje za nabavku samo jednog traktora.

Ako u novim pravilnicima koji će biti objavljeni pre raspisivanja javnog poziva ne bude izmena, ovo će biti specifični uslovi:

U sektoru mleka za nabavku traktora do 100 kW i za nabavku mašina, opreme i mehanizacije, mogu da konkurišu oni koji imaju od 20 do 300 mlečnih krava.

Ko ima od 20 do 50 grla mlečnih krava može da konkuriše za traktor snage do 80 kW, a oni sa 50 do 300 grla za traktor 100 kW.

U sektoru mesa pravo da konkurišu za traktore i mehanizaciju imaju poljoprivredna gazdinstva koja na kraju ulaganja imaju:

– 20 do 1.000 goveda
– 150 do 1.000 ovaca i/ili koza
– 100 do 1.000 svinja
– 30 do 400 krmača
– 4.000 do 50.000 brojlera
– objekat za proizvodnju roditeljskog jata kokošaka teškog tipa

Za traktore snage motora prema obimu proizvodnje do 60 kW mogu da konkurišu oni koji imaju objekat kapaciteta od 4.000 do 20.000 brojlera po turnusu.

Za traktore snage motora prema obimu proizvodnje do 70 kW mogu da konkurišu oni koji imaju objekat kapaciteta od 20.000 do 40.000 brojlera po turnusu.

Za traktore snage motora prema obimu proizvodnje do 80 kW mogu da konkurišu oni koji imaju objekat kapaciteta od 20 do 40 goveda, od 100 do 1.000 svinja, od 150 do 400 ovaca ili koza.

Za traktore snage motora prema obimu proizvodnje do 100 kW mogu da konkurišu oni koji imaju objekat kapaciteta od 40 do 1.000 goveda, od 1.000 do 10.000 svinja, od 400 do 1.000 ovaca ili koza, odnosno od 40.000 do 50.000 brojlera u turnusu.

U sektoru voća pravo da konkurišu za traktore i mehanizaciju imaju poljoprivredna gazdinstva koja na kraju ulaganja imaju najmanje dva hektara bobičastog voća i najmanje pet hektara ostalog voća.

Za traktore snage motora prema obimu proizvodnje do 60 kW mogu da konkurišu oni koji imaju od dva do 10 hektara.

Za traktore snage motora prema obimu proizvodnje do 80 kW mogu da konkurišu oni koji imaju od 10 do 50 hektara.

Za traktore snage motora prema obimu proizvodnje do 100 kW mogu da konkurišu oni koji imaju 50 do 100 hektara.

U sektoru povrćapravo da konkurišu za traktore i mehanizaciju imaju poljoprivredna gazdinstva koja imaju od 0,5 do pet hektara povrća u zaštićenom prostoru ili od tri hektara do 50 hektara povrća na otvorenom prostoru.

Za traktore snage motora prema obimu proizvodnje do 40 kW mogu da konkurišu oni koji imaju upisane površine pod proizvodnjom povrća od 0,5 hektara do dva hektara.

Za traktore snage motora prema obimu proizvodnje do 80 kW mogu da konkurišu oni koji imaju upisane površine pod proizvodnjom povrća od dva hektara do 10 hektara.

Za traktore snage motora prema obimu proizvodnje do 90 kW mogu da konkurišu oni koji imaju upisane površine pod proizvodnjom povrća od 10 hektara do 30 hektara.

Za traktore snage motora prema obimu proizvodnje do 100 kW mogu da konkurišu oni koji imaju upisane površine pod proizvodnjom povrća od 30 hektara do 50 hektara.

U sektoru ostalih usevapravo da konkurišu za traktore imaju poljoprivredna gazdinstva koja imaju od dva do 50 hektara.

Za traktore snage motora prema obimu proizvodnje do 80 kW mogu da konkurišu oni koji imaju upisane površine pod proizvodnjom ostalih useva (uljarice, žitarice, industrijsko bilje) od dva hektara do 20 hektara.

Za traktore snage motora prema obimu proizvodnje do 100 kW mogu da konkurišu oni koji imaju upisane površine pod proizvodnjom ostalih useva (uljarice, žitarice, industrijsko bilje) od 20 hektara do 50 hektara.

U sektoru ostalih useva pravo da konkurišu za nabavku opreme, mašina i mehanizacije (osim kombajna i traktora) imaju poljoprivredna gazdinstva koja imaju od 50 do 100 hektara.

Kako se pokreće postupak i koliko traje

Postupak se pokreće podacima iz RPG na dan podnošenja zahteva za odobravanje projekta, u pogledu uslova za ostvarivanje prava na odobravanje projekta i prava na isplatu IPARD podsticaja vezanih za podatke upisane u RPG. Dakle, podaci u Registru moraju odgovarati propisanim uslovima već od dana podnošenja zahteva za odobravanje projekta (ne mogu se kasnije veštački menjati ili dodavati), kao i tokom celog postupka za ostvarivanje prava na IPARD podsticaje. Kada se raspiše javni poziv na kojem biste da konkurišete, nisu dozvoljene nikakve promene koje se tiču RPG!

Kada se javni poziv okonča i preda dokumentacija, Uprava za agrarna plaćanja ima rok do devet meseci da odgovori podnosiocima da li je njihov zahtev za IPARD podsticaje odobren ili ne. U rešenjima se navodi rok za realizaciju investicije – kod traktora i mehanizacije on bude 90 dana.

Investicija ne sme biti započeta pre nego što je projekat odobren, odnosno pre donošenja Rešenja o odobravanju projekta, osim u delu koji se odnosi na opšte troškove. To praktično znači da podnosilac zahteva za odobravanje projekta ne sme da preduzme nijednu radnju vezanu za realizaciju investicije koja je predmet zahteva (uključujući zaključenje ugovora o nabavci robe ili usluga, plaćanje avansa…) pre nego što primi rešenje o odobravanju projekta.

agrosmart.net

You may also like