Veterinarska inspekcija pojačala je nadzor i kontrolu objekata koji su odobreni za skladištenje, proizvodnju i promet hrane na celoj teritoriji Srbije. Razlog su visoke letnje temperature, koje nose rizik po bezbednost hrane životinjskog porekla.

Posebna pažnja usmerena je na objekte brze hrane, one u kojima se proizvodi sladoled, restorane, trgovinske lance i prodajna mesta u kojima postoje odeljenja za prodaju mesa i mleka, kao i javne gradske pijace, odnosno hale za prodaju mlečnih proizvoda i proizvoda od mesa, jaja, ribe, saopštilo je Ministarstvo poljoprivrede.

Napominje se da je samo nekoliko sati na visokim temperaturama dovoljno da se iz jedne bakterije u hrani razvije njih dva miliona.

U veoma kvarljive vrste hrane ubrajaju se mleveno meso i proizvodi od njega, proizvodi od jaja, naročito majonez, i mlečni proizvodi. Inspektori upozoravaju da se u periodu sa visokim temperaturama hrana mora čuvati na niskim temperaturama u takozvanom „hladnom lancu“.

Inspektori preduzimaju mere u situacijama kada se konstatuju nepravilnosti, bilo da se radi o propustima u održavanju higijene, nepravilnoj manipulaciji hranom ili neadekvatnom čuvanju. Zavisno od utvrđenih nepravilnosti nalaže se otklanjanje nedostataka, zabranjuje se obavljanje delatnosti i stavljanje u promet neispravne hrane, povlačenje i uništavanje na licu mesta zatečene neispravne hrane, dok se protiv počinilaca prekršaja preduzimaju upravne radnje.

Najveća odstupanja i nepravilnosti uoče se u postupcima sa hranom u objektima namenjenim za skladištenje hrane životinjskog porekla i na tržnicama velikih gradova.

RTS

Možda Vam se svidi i