U Agenciji za privredne registre uspostavljena je Centralna evidencija stvarnih vlasnika u skladu sa Zakonom o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika.

Radi evidentiranja stvarnih vlasnika, ovlašćena lica u pravnim licima i drugim subjektima osnovanim do 31. decembra 2018. godine, dužna su da evidentiraju podatke u ovu evidenciju najkasnije do 31. januara 2019. godine, u skladu sa Zakonom i Pravilnikom o sadržini Centralne evidencije.

Centralna evidencija stvarnih vlasnika vodi se elektronskim putem, preko internet stranice Agencije, a korisnik mora da poseduje elektronski potpis izdat od sertifikacionog tela u Republici Srbiji, instaliran čitač elektronskih kartica i instaliranu NEXU aplikaciju za elektronsko potpisivanje, kao i nalog na sistemu za centralizovano prijavljivanje korisnika Agencije za privredne registre.

Kao pomoć registrovanim subjektima u sporovođenju zakonske obaveze, Ministarstvo privrede je pripremilo detaljno video uputstvo o kreiranju naloga, vodič za evidentiranje stvarnog vlasnika registrovanog subjekta u Centralnu evidenciju, vodič u slikama za korišćenje same aplikacije, kao i detaljno korisničko uputstvo.

ekapija.com

Možda Vam se svidi i