88,8 miliona dinara za zapošljavanje

Od strane Ozon
0 komentar

VOJVODINA – Pokrajinskim Akcionim planom zapošljavanja u AP Vojvodini, koji je na današnjoj sednici donela Pokrajinska vlada, opredeljeno je 88,8 miliona dinara za podršku merama aktivne politike zapošljavanja u 2019. godini.

Prioriteti su usmereni na ulaganje u ljudske resurse, otvaranje novih radnih mesta i podsticanje socijalne inkluzije na tržištu rada

Pokrajinskim akcionim planom zapošljavanja za 2019. godinu planirano je subvencionisanje samozapošljavanja nezaposlenih lica, zapošljavanje nezaposlenih lica i sprovođenje javnih radova na teritoriji AP Vojvodine.

U definisanje Pokrajinskog akcionog plana za zapošljavanje u 2019. godini bili su uključeni i socijalni partneri, kao i više relevantnih institucija.

Prema podacima iz Ankete o radnoj snazi Republičkog zavoda za statistiku, u Republici Srbiji je na kraju trećeg kvartala 2018. ostvarena do sada najniža stopa nezaposlenosti i iznosila je 11,3% u odnosu na 14,8% na početku godine.

Najnižu stopu nezaposlenosti imala je Vojvodina i ona je iznosila 7,9% što je pad stope nezaposlenosti od 3,8 % u odnosu na početak godine kada je iznosila 11,7% , a slede Beogradski region (10,2%) i Region zapadne Srbije i Šumadije (12,5%)

Na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje – AP Vojvodina, na dan 31. decembar 2018. godine, nalazilo se 114.926 nezaposlenih lica. U odnosu na isti period prethodne godine, broj nezaposlenih lica je smanjen za 19.228 ili 14,4%.

Možda Vam se svidi i