Uslovi za odlazak muškaraca u penziju ostaće nepromenjeni u 2019. godini, dok će za žene starosna granica biti pomerena za šest meseci, odnosno u penziju će odlaziti sa 62 godine i šest meseci, i najmanje 15 godina staža. Muškarci i sledeće godine u penziju mogu da odu sa 65 godina i najmanje 15 godina radnog staža. Pravo na starosnu penziju ostvaruju i svi osiguranici sa 45 godina staža, bez obzira na godine života.

Kad je reč o prevremenoj starosnoj penziji, to pravo muškarci u 2019. godini mogu da ostvare sa 57 godina i šest meseci života i najmanje 40 godina staža. Žene sledeće godine ostvaruju pravo na prevremenu starosnu penziju ukoliko imaju 57 godina i 38 godina i šest meseci staža osiguranja, kažu za Tanjug u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Ukoliko žele u penziju po propisima koji važe u ovoj godini, zaposleni moraju da podnesu zahtev za ostvarivanje prava nadležnoj filijali Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje zaključno sa 31. decembrom. U tom slučaju će za njih važiti pravila po kojima svi muškarci koji do kraja ove godine pune 65 godina života i imaju 15 godina penzijskog staža mogu u punu starosnu penziju, dok oni sa 40 godina staža i najmanje 57 života mogu u prevremenu starosnu penziju, ali uz umanjenje čekova za godine života koje im nedostaju do 65.

Žene mogu do Nove godine da se penzionišu sa 62 godine, ali moraju u radnoj knjižici da imaju bar 15 godina staža. U prevremenu penziju, uz penale, mogu ako imaju 38 godina staža i najmanje 56 godina i četiri meseca života.

Zahtev je moguće podneti i preporučenom pošiljkom, najkasnije sa datumom na poštanskom pečatu sa 31. decembrom.

Inače, starosna granica za žene za ostvarivanje prava na starosnu penziju postepeno se pomera na 65 godina života, zaključno sa 2032. godinom. To znači da se u 2019. i 2020. godini starosna granica pomera za šest meseci godišnje, dok će od 2021. to pomeranje biti usporenije, odnosno za dva meseca godišnje, dok se ne dostigne 65 godina života u 2032. godini.

ekapija.com/Tanjug

Možda Vam se svidi i