Nova dozvola za pištolj 100 evra

Od strane Ozon
0 komentar

Građani koji poseduju vatreno oružje imaju još svega devet meseci za zamenu starih oružnih listova za nove biometrijske isprave, pišu Novosti. To je jedna od poslednjih obaveza koju je predvideo Zakon o oružju i municiji, koji se primenjuje od marta 2016. godine. Za razliku od stare prakse, na jednom novom oružnom listu omogućena je registracija do 10 komada pušaka ili pištolja.

I dok se Ministarstvo unutrašnjih poslova priprema za finiš ovog izuzetno obimnog posla, vlasnici i kolekcionari oružja negoduju zbog obimne procedure i plaćanja taksa. U Nacionalnoj asocijaciji za oružje (NAOS), koja okuplja trgovce i proizvođače oružja, kao i streljačke klubove i saveze, ističu da prema nezvaničnim podacima građani Srbije poseduju najmanje 600.000 oružnih listova.

– Kako je procedura izuzetno obimna, veliko je pitanje da li je ovaj posao uopšte moguć do isteka zakonskog roka. Mnogo je nepotrebnih i skupih obaveza – kaže Duško Ilić, generalni sekretar NAOS.

– Mi smo od početka bili protiv mnogih odredaba ovog zakona, koji teži razoružavanju građana, iako je Srbija na samom dnu lestvice po broju komada oružja u posedu građana u Evropi – dodao je Ilić.

Vlasnik oružja je, prema zakonu, obavezan da prilikom zamene oružnog lista u policijsku stanicu donese oružje na uvid, kao i stare isprave. Potrebna mu je potvrda da protiv njega nije pokrenut krivični postupak, kao i lekarsko uverenje o sposobnosti za držanje i nošenje oružja.

Sastavni deo postupka su i dokumenti koji dokazuju tzv. opravdani razlog za posedovanje oružja. Ukoliko građanin poseduje lovačku pušku ili karabin, to je uverenje o položenom lovačkom ispitu ili kopija lovne karte. Ukoliko je oružje namenjeno sportu, „opravdani razlog“ čini potvrda o članstvu u nekom od streljačkih klubova. U slučaju da su pištolj ili puška namenjeni za ličnu bezbednost, vlasnik je obavezan da „na zapisnik“ da i izjavu kojom tvrdi da mu je zbog posla koji obavlja ili drugih okolnosti sigurnost ugrožena. Sve to prati terenska provera policije, pre izdavanja dozvole.

U MUP-u navode da je zamena oružnih listova zakonska obaveza za sve koji poseduju vatreno oružje, ali i opominju na uobičajenu naviku građana da koriste poslednje dane zakonskih rokova za izvršenje administrativnih poslova.

– Tokom 2016. i 2017. godine nije bilo veće zamene oružnih listova, dok je ove godine broj zahteva znatno povećan – ukazuju u MUP-u.

Izdavanje novog oružnog lista košta 1.500 dinara (600 dinara košta obrazac koji izrađuje Zavod za izradu novčanica). Građani koji poseduju oružje sa olučenim cevima – pištolje, revolvere, karabine – dužni su da uplate i republičku taksu koja iznosi 5.360 dinara. Mnogi vlasnici pištolja i pušaka, međutim, ovo doživljavaju kao dvostruki namet, jer su istu taksu platili prilikom odobravanja nabavke i registracije oružja.

Uz ove troškove, lekarsko uverenje košta od 3.500 do čak 6.000 dinara (zavisno od zdravstvene ustanove), što ukupan iznos zamene ovog dokumenta podiže i na više od 12.000 dinara.

Revizija ili provera

Promenu dokumenata vlasnici oružja okupljeni oko NAOS-a vide kao prikrivenu reviziju legalnog poseda vatrenog oružja.

– Zamena oružnih listova ne razlikuje se mnogo od procedure propisane kada građanin prvi put nabavlja oružje. To je prestrogo i nepotrebno. Čemu ovako temeljne provere kada se i za najmanji prekršaj, odnosno bilo koje krivično delo za koje je zaprećena zatvorska kazna, oružje odmah oduzima – navodi Ilić.

U MUP-u odgovaraju da su novi propisi doneti pre svega u interesu bezbednosti građana.

– Tokom preregistracije svi zakonski uslovi moraju biti ispunjeni, budući da je pojedinim građanima dozvola za oružje izdata pre 20 i više godina. Zato je važna provera da li ispunjavaju sve uslove – kažu u MUP-u.

Ukida se trofejno oružje

Novi zakon o oružju i municiji ukinuo je kategoriju trofejnog oružja. Prema evidenciji MUP-a, do stupanja na snagu novih propisa u Srbiji je bilo registrovano ukupno 63.558 komada trofejnog oružja. Do marta ove godine više od polovine vlasnika preregistrovalo je svoje vatrene trofeje. Svi postupci još uvek nisu završeni, a deo ovog naoružanja predat je državi. Takođe, u tri kruga legalizacije, koliko je sprovedeno od stupanja na snagu novog zakona, MUP-u je predato ukupno 3.725 komada.

novosti.rs/R. Dragović

Možda Vam se svidi i