Povodom protesta Inicijative „Mame su zakon“ na kojem je predstavnica inicijative i poslanica Pokreta centra u Skupštini Srbije Tatjana Macura izjavila da nije bilo potrebe za ukidanjem pomoći trećem detetu, Pokrajinska vlada izdala je saopštenje u kojem navodi da naknada toj kategoriji nije ukinuta već je isplatu iste, u skladu sa Zakonom, preuzela Republika Srbija i ona se uredno isplaćuje.

„Pokrajinska vlada će od 1. januara 2019. godine početi sa isplatom naknade od 15.000,00 dinara za nezaposlene majke sa troje i više dece na teritoriji Vojvodine i time obezbediti dodatna prava u odnosu na Zakon“, navodi se u saopštenju.

Kako dalje piše, istovremeno, Pokrajinska vlada je obezbedila finansijska sredstva za stambena proširenja porodica sa troje i više dece, na osnovu konkursa, što je pravo koje će porodilje imati samo na teritoriji Vojvodine.

Кroz ova dva nova programa u potpunosti će biti očuvan nivo finansijskih sredstava u skladu sa merama populacione politike, koje se sprovode na teritoriji Vojvodine, a uz to ovim novim programom biće ustanovljena dodatna prava za majke na teritoriji Vojvodine.

You may also like