Komunalni računi zastarevaju posle 12 meseci, poreski dugovi za pet godina

Od strane Ozon
0 komentar

Kako pišu „Novosti“, Lenka D. iz Beograda dobila je rešenje Poreske uprave, kojim joj je naloženo da plati 4.270 dinara poreza na prenos apsolutnih prava za automobil, koji je prodala pre 13 godina, iako ove poreske obaveze zastarevaju posle pet godina.

„Porez na prenos apsolutnih prava plaća se kod prenosa uz naknadu prava svojine na motornom vozilu prava korišćenja građevinskog zemljišta i prenosu prava intelektualne svojine“, kaže za „Novosti“ advokat Miloš Jovanović.

Poreski obveznik je prodavac, odnosno prenosilac prava, a obaveza plaćanja poreza nastaje u momentu prenosa, odnosno sticanja određenog prava, što je zapravo momenat zaključenja ugovora. Zakonska obaveza građana je da u roku od 30 dana od dana overe ugovora, podnese Poreskoj upravi poresku prijavu.

Obaveze za komunalne usluge zastarevaju posle 12 meseci, a poreski dugovi za pet godina.

„Shodno Zakonu o obligacionim odnosima, sve komunalne usluge koje pružaju komunalna preduzeća, zastarevaju u roku od jedne godine od momenta dospelosti, a to je rok u kome obaveze treba da se plate“, kaže advokat Svetlana Pavlović.

Pod komunalnim uslugama podrazumevaju se usluge isporučene struje, vodovoda i kanalizacije, daljinskog grejanja, održavanja stambenih zgrada, odnošenja komunalnog otpada. Tu su i usluge mobilne i fiksne telefonije, kablovske televizije, interneta, ispostavljene kazne za parkiranje.

Tako račun za utrošenu struju EPS-a za mesec jul 2017. godine dospeva za plaćanje 20. avgusta 2017. godine i to potraživanje EPS-a zastareva 21. avgusta 2018. godine.

„Nakon toga ne postoji obaveza građana da plati taj račun i EPS nema prava da ga prinudno naplati, a u slučaju da pokuša prinudnu naplatu, potrebno je samo izjaviti prigovor zastarelosti“, objašnjava Pavlović.

U praksi se, međutim, često dešava da javna i komunalna preduzeća izdaju građanima račune za komunalne usluge koje su pružene pre pet, šest godina.

„Te obaveze su zastarele za naplatu i građani nemaju obavezu da takve račune plaćaju. U tom slučaju, građanima se preporučuje da te račune reklamiraju preduzeću koje ih je izdalo, u roku od osam dana od dana prijema i da posebno naglase da su računi zastareli. Ipak, ako se pokrene postupak prinudne naplate preko javnog izvršitelja za zastarele obaveze, građani moraju u pisanoj formi da ulože prigovor na Rešenje o izvršenju, koje im mora biti dostavljeno od strane postupajućeg izvršitelja. U tom prigovoru će navesti da su dugovanja zastarela“, kaže Pavlović.

Autor: Novosti/021.rs

Možda Vam se svidi i