Ko hoće raskid s operaterima – platiće telefon

Ministarstvo trgovine olakšalo je položaj pretplatnika nezadovoljnih uslugom mobilnih operatera, uz jedno ograničenje.

ako u Ministarstvu trgovine izričito tvrde da operateri mobilne telefonije neće više moći da naplaćuju penale korisnicima koji raskinu ugovore sa njima, oni tvrde da će ti klijenti ipak plaćati određenu naknadu zbog toga.

Naime, Ministarstvo trgovine i telekomunikacija je donelo rešenje kojim se ukida obaveza korisnika mobilne telefonije koji prevremeno raskinu ugovor sa operaterima i da im odjednom plate sve mesečne pretplate koje su preostale do isteka ugovora.

Do sada je važila praksa da ako neko zaključi ugovor na dve godine sa operaterom, pa raskine ugovor posle recimo četiri meseca, operateru mora odjednom da plati preostalih 20 mesečnih pretplata. Sada operateri neće moći to da traže od korisnika, ali će, kako tvrde, korisnik ipak nešto morati da plati. To nešto je puna cena mobilnog telefona koji je kupio za dinar ili za neku drugu sniženu cenu, kao i razliku u ceni paketa koji je do raskida koristio i cene tog istog paketa koja važi bez ugovorne obaveze.

Rasim Ljajić, ministar trgovine, objašnjava za Danas da je ovakvo rešenje doneto jer je praksa naplate penala bila u suprotnosti sa aktuelnim zakonskim rešenjima u Srbiji.

„Naši zakoni ne daju mogućnost operateru da naplaćuje uslugu koju više ne vrši odnosno da dobija penale iako ni na koji način nije bio oštećen raskidom ugovora od strane korisnika. Dakle, postupanje operatera prema klijentima je bilo nezakonito i zato je doneto rešenje koje to onemogućava. Takođe, u planu je da se suština koja je sadržana u rešenju ubaci i u zakon o telekomunikacijama i očekujem da bi to moglo da se desi tokom jeseni. Zakon koji štiti korisnike od ovakvih penala kakve su operateri primenjivali u Srbiji postoji, primera radi, u Hrvatskoj. Inače, operateri u Srbiji su se saglasili sa odredbama rešenja koje smo doneli“, kaže Ljajić i dodaje da rešenje stupa na snagu odmah.

Ministar trgovine naglašava da rešenje i zakonska regulativa koja je u postupku donošenja štiti samo savesne korisnike, ali ne i one koji su na primer kupili telefon ili paket, a ne plaćaju redovno rate.

b92.net/Danas, G.V.

You May Also Like