Još tri dana otvoren konkurs za besplatnu rehabilitaciju u banjama

Ostalo je još svega tri dana do isteka roka za prijavu na ovogodišnji oglas koji je raspisao Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje za odlazak penzionera na besplatnu desetodnevnu rehabilitaciju u nekoj od 25 banja u Srbiji. Rok za prijavu ističe u petak, 13. aprila.

Pravo da se jave na konkurs imaju penzioneri iz kategorije zaposlenih, samostalnih delatnosti i poljoprivrednika, čija penzija ne prelazi sumu od 24.980 dinara. Uslov je i da nemaju druga lična primanja, kao i da nisu koristili besplatan boravak o trošku Fonda PIO u poslednjih pet godina.

Uz prijavu prilaže se i poslednji penzijski ček ili penzionerska kartica, ukoliko je penzioner već ima, dokaz o visini penzije ostvarene po međunarodnim ugovorima, raspoloživa dokumentacija i izjava gde žele da idu na oporavak.

U besplatnu rehabilitaciju uključeni su troškovi prevoza u visni cene autobuske karte, odnosno vozne drugog razreda. Fond će snositi i troškove za pratioca deteta koje koristi porodičnu penziju po osnovu nesposobnosti za samostalan život i rad, dok će i slepi penzioneri koji dobijaju rehabilitaciju o trošku Fonda imati pratioca, kome će boravak takođe biti besplatan.

Prema odluci Upravnog odbora, Fond će snositi dnevne troškove lečenja penzionera i korisnika porodičnih penzija u iznosu od 2.800 dinara dnevno u 14 rehabilitacionih centara širom Srbije, a za slepe korisnike i decu sa invaliditetom, koja su korisnici porodične penzije, biće plaćeni troškovi boravka dnevnog smeštaja njihovih pratilaca u iznosu od 2.000 dinara.

Penzioneri koji ove godine konkurišu, prema objašnjenju u Fondu, ne moraju da pribave novu medicinsku dokumentaciju, već mogu da prilože onu koju imaju. Lekarski izveštaji se ne boduju, već su relevantni samo da bi se korisnicima odobrila adekvatna banja, odnosno ona koja odgovara njihovom zdravstvenom stanju.

Penzioneri mogu da navedu banju u koju bi želeli da budu upućeni, ali to ne znači da će sigurno baš nju i dobiti.

Članstvo u penzionerskim organizacijama nije uslov za korišćenje ovog prava. Rang-lista pravi se posebno za penzionere iz kategorije zaposlenih, samostalnih delatnosti i poljoprivrednika, u okviru toga će postojati liste za starosne, invalidske i porodične penzionere.

Ove godine bi o trošku države na besplatnu rehabilitaciju trebalo da bude upućeno 14.000 penzionera, a za rehablitaciju izdvojeno je oko 30 miliona dinara više nego lane. Prošle godine je o trošku države besplatno banju iskoristilo 12.000 penzionera, a najviše ih je bilo u Vrnjačkoj banji i Кanjiži.

Prošle godine iz Vojvodine prijavilo se 7.310 penzionera, a uslove su ispunila 5.432. Od tog broja 2.965 je ostvarilo pravo na besplatnu rehabilitaciju u nekoj od banja i iskoristilo ga do kraja 2017. godine.

Ljubinka Malešević/dnevnik.rs

You May Also Like