Zavod za javno zdravlje Sremska Mitrovica organizovao edukativno predavanje o zdravlju i higijeni za predškolsku decu

Od strane Ozon
0 komentar

Sremska Mitrovica- Zavod za javno zdravlje Sremska Mitrovica, u sklopu svojih aktivnosti na teritoriji opštine, organizovao je edukativno predavanje na temu „Zdravlje i higijena“ u saradnji sa pedijatrom dr Jasnom Radovanović i medicinskom sestrom Draganom Urmanković. Predavanje je održano u objektima PU Pčelica u Salašu Noćajskom i Noćaju, a bilo je namenjeno grupama pripremnog predškolskog uzrasta.

Glavni cilj ovog događaja bio je podizanje svesti kod dece o značaju lične higijene i očuvanja zdravlja. Kroz interaktivne aktivnosti i diskusije, deca su imala priliku da steknu osnovna znanja o održavanju higijene, kao i da razviju pozitivne navike i veštine koje su ključne za zdrav život.

Jedan od ključnih aspekata zdravstvenog vaspitanja je podrška u formiranju zdravih navika koje se razvijaju još u porodičnom okruženju. Kroz ovo predavanje, deca su dobila informacije o tome kako da brinu o svom zdravlju i kako da primene zdrave stilove života, te su podstaknuta na osećaj odgovornosti i samostalnosti u očuvanju sopstvenog zdravlja.

Ovaj događaj je deo šireg angažmana Zavoda za javno zdravlje Sremska Mitrovica u promociji zdravlja i prevenciji bolesti među najmlađom populacijom, s ciljem stvaranja zdravijeg i srećnijeg društva.

Možda Vam se svidi i