Radovi na uređenju divlje deponije u Laćarku

Od strane Ozon
0 komentar

Sremska Mitrovica – Danas je sekretarka Ministarstva zaštite životne sredine, Ivana Jokić, zajedno sa lokalnim zvaničnicima, obišla radove na uklanjanju divlje deponije u Laćarku, koja se nalazi u blizini Železničke ulice. Ova akcija ima za cilj rešavanje problema nelegalnog odlaganja otpada i unapređenje stanja životne sredine u ovom delu grada.

Na teritoriji grada Sremska Mitrovica, u naselju Laćarak, trenutno se izvode radovi na uklanjanju divlje deponije u sklopu projekta Ministarstva za zaštitu životne sredine. Deponija se prostire na površini od oko dva hektara, a procijenjena količina otpada iznosi oko 35.000 kubika. Otpaci će biti prebačeni u regionalni centar Srem-Mačva, gde će biti adekvatno zbrinuti.

Pored ovog projekta, lokalna samouprava Sremske Mitrovice dobila je sredstva za još nekoliko značajnih ekoloških inicijativa. Među njima je i projekat izgradnje zelene učionice, koja će predstavljati pionirski ekološki projekat za decu, rekla je sekretarka Ministarstva zaštite životne sredine, Ivana Jokić.

“Sremska Mitrovica je deo vizije 20-27 koja uključuje nadogradnju regionalnog centra Srem-Mačva. Planirano je proširenje centra novom sanitarnom kasetom površine oko šest hektara, kao i izgradnja postrojenja za tretman biogasa i procednih voda. Nakon završetka projekta, uspostaviće se potpuna kontrola nad upravljanjem otpadom”, dodala je Jokić.

Komunalni otpad će se odvoziti na regionalnu deponiju, dok će građevinski šut biti prebačen na gradsku deponiju, gde će ceo prostor biti uređen. Takođe, predviđeno je postavljanje ograde i video nadzora kako bi se sprečilo ponovno bacanje otpada. Verujemo da će ovakve mere doprineti trajnom rešavanju problema divljih deponija u ovom delu Sremske Mitrovice.

Gradonačelnica Svetlana Milovanović sa svojim saradnicima dočekala je sekretarku Jokić i pružila podršku ovom važnom projektu. Tokom obilaska, istaknuta je važnost čišćenja divljih deponija kao ključnog koraka ka očuvanju životne sredine i unapređenju kvaliteta života građana.

Nakon obilaska radova u Laćarku, delegacija je posetila i Regionalnu deponiju „Srem-Mačva“ na Jaračkom putu. Ovaj obilazak predstavljao je priliku da se upoznaju sa radom i procedurama upravljanja ovom deponijom, kao i da se razmotre mogućnosti za unapređenje sistema upravljanja otpadom na regionalnom nivou.

Možda Vam se svidi i