Prva sednica Skupštine Sremska Mitrovica u ovoj godini – uređenje građevinskog zemljišta

Od strane Ozon
0 komentar

SREMSKA MITROVICA. Program uređenja građevinskog zemljišta za 2024. godinu, vredan je 398.050.000,00 dinara, od toga 32.500.000,00. dinara namenjeno je izradi urbanističko – tehničke i projektne dokumentacije sa revizijom, koja je neophodna za realizaciju programa u 2024. godini (nedostajuća) i očekivanih projekata u narednim godinama, za ukupno pripremanje građevinskog zemljišta biće izdvojeno 37.500.000,00 dinara, za izgradnju objekata javne namene 214.950.0000,00 dinara, za izgradnju saobraćajnica 93.500.000,00. dinara.

Održavanje sportske infrastrukture, adaptacija i izgradnja sportskih
rekreacionih objekata

izgradnja Centra lovnog turizma II faza 21.950.000,00

Izgradnja novih dečijih igrališta u Gradu 7.000.000,00
-Rekonstrukcija zgrade pozorišta „DobricaMilutinović“ 156.000.000,00
-Dogradnja objekta dnevnog boravka za decu i omladinu sa smetnjama
u razvoju i invaliditetom 30.000.000,00

U toku 2024.godine u planu je rekonstrukcija trotoara i mobilijara u centralnoj zoni grada u ulicama Kralja Petra I,na trgu Sv. Dimitrija, u Gradskom parku, ulicama Masarikovoj, Vodnoj i ulici Branka Radičevića, kao i u seoskim sredinama, što će doprineti boljim uslovima života na čitavoj teritoriji opštine. – Naknada za dostupnost putnoj infrastrukturi 93.500.000,00

Izgradnja i projektovanje saobraćajnice A. Čarnojevića 30.000.000,00

Rekonstrukcija trotoara i mobilijara u centralnoj zoni grada
u ulicama Kralja Petra I,na trgu Sv. Dimitrija, u Gradskom parku 4.000.000,00

Izgradnja biciklističke staze od kružnog toka Rumska
malta-voganjski put 5.000.000,00

Izgradnja saobraćajnice u industrijskoj zoni Jezero 3.000.000,00

Unapređenje i poboljšanje mreže javne rasvete u 2024. godini sprovodiće se kroz postavljanje dekorativne rasvete na pešačkom mostu između Sremske i Mačvanske Mitrovice, u sklopu investicionog održavanja mosta. Takođe nastavlja se izgradnja nedostajućih elektroenergetskih objekata na teritoriji grada, čija nedostatak je primetan usled povećanja
izgradnje objekata za kolektivno stanovanje.

– Komunikacioni i električni vodovi-izrada električnih instalacija
Javnog osvetljenja u ulici Marka Aurelija u SM 500.000,00

Dekorativna rasveta na pešačkom mostu 5.000.000,00

Priključak na distributivni sistem novosagrađenih kapela 1.000.000,00

PROGRAM Uređenja, otuđenja i davanja u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini Grada Sremska Mitrovica u 2024. godini

Možda Vam se svidi i