NOVA POMOĆ DRŽAVE: Evo ko može da se prijavi na konkurs

Od strane Ozon
0 komentar

Sremska Mitrovica – Autonomna Pokrajina Vojvodina objavila je konkurs za dodelu bespovratnih sredstava porodicama sa ciljem unapređivanja položaja žena kroz kupovinu nekretnina. Ukupno 55 miliona dinara namenjeno je podršci porodicama koje nemaju sopstveni stambeni prostor.

Predmet konkursa je dodela sredstava za kupovinu stambenih jedinica na teritoriji AP Vojvodine. Stambene jedinice mogu biti stanovi ili kuće u gradskim i seoskim područjima, na zemljištu predviđenom za gradnju i upisane u katastar nepokretnosti.

Ciljevi konkursa su usmereni na unapređenje položaja žena, prevazilaženje neravnopravnosti u vlasničkoj strukturi, i rešavanje stambenog pitanja.

Pravo učešća imaju bračne i vanbračne zajednice, kao i jednoroditeljske porodice bez sopstvenog stambenog prostora. Uslovi uključuju dobnu granicu od 45 godina za jednog od partnera, prebivalište na teritoriji Vojvodine, i neposedovanje druge nepokretnosti u Srbiji.

Potrebna dokumentacija uključuje popunjene obrasce, lične dokumente, potvrde o prebivalištu, dokaze o bračnoj zajednici ili vanbračnoj zajednici, uverenja o statusu jednoroditeljske porodice, potvrde o zaposlenju i penzijskom stažu, izjave prodavca nepokretnosti, kao i druge relevantne dokumente.

Prijave se dostavljaju zatvorenim kovertama na adresu Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova, uz naznaku „Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava porodicama na teritoriji AP Vojvodine, za kupovinu nekretnina, s ciljem unapređenja položaja žena“.

Uslovi za učešće na konkursu su detaljno definisani, a uključuju:

  1. Starosno ograničenje: Jedan od supružnika, bračnog ili vanbračnog partnera ili samohrana majka ne sme biti stariji od 45 godina u trenutku raspisivanja konkursa.
  2. Prebivalište: Supružnici, bračni ili vanbračni partneri ili samohrana majka moraju imati prebivalište na teritoriji AP Vojvodine u periodu od pet godina od dana podnošenja zahteva.
  3. Bračni status: Supružnici moraju biti u bračnoj zajednici, dok vanbračni partneri moraju imati trajniju zajednicu života u skladu sa zakonom u trenutku raspisivanja konkursa.
  4. Vlasništvo: Učesnici ne smeju biti vlasnici ili suvlasnici bilo kakve nepokretnosti na teritoriji Republike Srbije.
  5. Srodstvo: Učesnici ne smeju biti u krvnom, tazbinskom ili srodstvu po usvojenju sa potencijalnim prodavcem nepokretnosti.

Visina traženih sredstava ne sme preći 1.800.000,00 dinara, a učesnici konkursa mogu aplicirati samo sa jednom prijavom.

Dodatne informacije mogu se dobiti putem mejla konkursisp@vojvodina.gov.rs. Konkurs pogledajte OVDE

Za sve nedoumice i pomoć tokom prikupljanja potrebne dokumentacije možete se javiti Gradskoj upravi za socijalnu zaštitu i zaštitu životne sredine Grada Sremske Mitrovice.

Gradska uprava za socijalnu zaštitu i zaštitu životne sredine Grada Sremske Mitrovice, ulica Kralja Petra I broj 5, telefon za informacije 022 623 788, od 07 do 15.00 časova.

Možda Vam se svidi i