Kako se registrovati za nagradnu igru ‘Uzmi račun i pobedi’: Korak po korak vodič

Od strane Ozon
3 komentari

Pokrenuta popularna nagradna igra ‘Uzmi račun i pobedi’: Registracija dostupna u Google Play, Apple i Huawei prodavnicama

Vlada Republike Srbije je odlučila da i ove godine organizuje ciklus veoma popularne nagradne igre ‘Uzmi račun i pobedi’. Kako bi građani imali priliku da učestvuju i osvoje vredne nagrade, aplikacija za učešće u igri je sada dostupna za preuzimanje u Google Play, Apple i Huawei prodavnicama.

Jedan od osnovnih uslova za učestvovanje u nagradnoj igri je da računi moraju sadržati QR kod i biti izdati na teritoriji Republike Srbije u skladu sa Zakonom o fiskalizaciji. Bez obzira na datum izdavanja, samo takvi računi će biti validni za učestvovanje u ovoj popularnoj igri.

Svi punoletni građani sa prebivalištem ili boravištem u Republici Srbiji imaju pravo da se registruju i učestvuju u nagradnoj igri. Procedura registracije je veoma jednostavna. Nakon preuzimanja i instaliranja aplikacije, korisnicima je potrebno da kreiraju svoj korisnički nalog kako bi započeli učešće u igri.

Pravo učešća u prvom i svakom narednom izvlačenju imaće fiskalni računi uneti do 12 časova na dan izvlačenja. Građani se mogu informisati, kada nagradna igra počne, o detaljnim pravilima nagradne igre na zvaničnom portalu www.uzmiracun.rs.

Za učešće u nagradnoj igri, neophodno je preuzeti aplikaciju, kreirati korisnički nalog i registrovati račune. Registracija računa se vrši skeniranjem QR koda ili ručnim unošenjem PFR broja i PFR vremena. Važno je napomenuti da aplikacija ne dozvoljava registrovanje istog računa više puta, te svaki učesnik može imati uvid u sve svoje skenirane račune putem aplikacije.

Nakon preuzimanja i instaliranja aplikacije, potrebno je da se napravi korisnički nalog.

Neophodno je uneti:

Broj mobilnog telefona,

Ime i prezime,

Mesto,

Adresu

Broj lične karte

I označiti polja koja potvrđuju da je reč o punoletnoj osobi i da prihvata pravila nagradne igre i privatnosti.

Nakon klika na dugme ‘Registracija’, učesnik će na broj mobilnog telefona dobiti SMS poruku sa kodom koji je potrebno uneti u aplikaciju i završiti kreiranje profila.

Svaki građanin, pored svog, u aplikaciji može da otvori još četiri naloga primera radi za članove svoje porodice što će olakšati starijim osobama i drugim licima kojima je potrebna pomoć s novom tehnologijom, da učestvuju u nagradnoj igri.

Svaki fiskalni račun bez obzira na iznos može da bude registrovan u aplikaciji na dva načina – jednostavnim skeniranjem QR koda ili ručnim unošenjem PFR broja i PFR vremena, koji su otisnuti na donjoj polovini svakog računa.

Važno je obratiti pažnju na to da je reč o vrsti računa ‘Promet-prodaja’ (oznaka se nalazi u gornjem delu računa, iznad spiska kupljenih proizvoda ili usluga).

APLIKACIJA ĆE SLATI OBAVEŠTENJA

Aplikacija će svakom učesniku poslati obaveštenje da li je uspešno uneo račun i neće dozvoljavati registraciju istog računa više puta. Takođe, učesnici će moći da ostvare uvid u sve svoje skenirane račune putem aplikacije, tako da ne moraju da čuvaju račune u papiru.

Za svaki uspešno skenirani ili ručno uneti račun, učesnici će dobijati svoj jedinstveni kod koji se sastoji od dva slova i šest brojeva (npr. AA000000).

Svaki fiskalni račun bez obzira na iznos može da bude registrovan u aplikaciji na dva načina – jednostavnim skeniranjem QR koda ili ručnim unošenjem PFR broja i PFR vremena, koji su otisnuti na donjoj polovini svakog računa. Važno je obratiti pažnju na to da je reč o vrsti računa „Promet-prodaja“ (oznaka se nalazi u gornjem delu računa, iznad spiska kupljenih proizvoda ili usluga). Za svaki uneti račun dobija se jedinstveni alfanumerički kod, a ukoliko je na računu zabeležen bezgotovinski način plaćanja (karticom, instant i dr), dobija se dodatni kod. Kod se sastoji od dva, odnosno tri latinična slova, bez dodatnih slovnih znakova i 6 brojeva, struktura u obliku „AA(A)000000”. Svi dodeljeni kodovi učestvuju u javnim izvlačenjima. Do dobitnog koda će se dolaziti izvlačenjem kuglica iz bubnja Državne lutrije Srbije, u studiju Radio-televizije Srbije.

Aplikacija će svakom učesniku poslati obaveštenje da li je uspešno uneo račun i neće dozvoljavati registraciju istog računa više puta. Takođe, učesnici će moći da ostvare uvid u sve svoje skenirane račune i bezgotovinska plaćanja putem aplikacije, tako da ne moraju da čuvaju račune u papiru. 

Skeniranje QR koda i unos fiskalnih računa 

Učesnik započinje učešće u Nagradnoj igri skeniranjem QR koda sa fiskalnih računa, ili unošenjem podataka sa fiskalnog računa. 

Skeniranje QR koda sa fiskalnog računa može se obaviti tako što učesnik u glavnom meniju aplikacije izabere opciju „Skeniraj kod“, pritisne dugme „Pokreni kameru“ i usmeri kameru mobilnog telefona na QR kod fiskalnog računa. Nakon uspešnog skeniranja, na ekranu će se pojaviti obaveštenje da je račun dodat u bazu podataka. 

Osim putem skeniranja QR koda, učesnici mogu uneti fiskalni račun i putem opcije „Unesi ručno“ u koju unose podatke sa fiskalnog računa – PFR broj računa i PFR vreme. Nakon pritiska na dugme „Pošalji“, na ekranu će se pojaviti obaveštenje da je račun dodat u bazu podataka. Važno je obratiti pažnju na to da je reč o vrsti računa „Promet-prodaja“ (oznaka se nalazi u gornjem delu računa, iznad spiska kupljenih proizvoda ili usluga). Za svaki uneti račun dobija se jedinstveni alfanumerički kod, a ukoliko je na računu zabeležen bezgotovinski način plaćanja (karticom, instant i dr), dobija se dodatni kod. Jedinstveni kod se sastoji od dva ili tri slova i šest brojeva (npr. AA000000).

Svi fiskalni računi koji su jednom, uspešno uneti u bazu podataka skeniranjem QR koda ili ručnim unosom, ne mogu se više unositi i u slučaju ponovnog unošenja, učesnik će dobiti obaveštenje da je došlo do neuspešne prijave i da je račun već iskorišćen. Učesnici u svakom trenutku izborom opcije „Moji računi“ mogu imati uvid u sve svoje skenirane ili ručno unete fiskalne račune, a pritiskom na dugme „Detaljnije“ mogu videti sve detalje računa. Jedan učesnik može učestvovati u Nagradnoj igri sa neograničenim brojem računa i može osvojiti više nagrada. U novom krugu Nagradne igre učestvuju svi do sada uneti računi, osim već izvučenih dobitnih računa.

FISKALNI RAČUNI

10. Koji računi učestvuju u nagradnoj igri?

U nagradnoj igri učestvuju svi fiskalni računi sa QR kodom, izdati za kupovine obavljene tokom 2024. godine na teritoriji Republike Srbije u skladu sa Zakonom o fiskalizaciji. Računi moraju imati oznaku „Promet-prodaja“ (vidljivo u gornjem delu računa, iznad spiska kupljenih artikala). 

11. Od kog datuma su važeći fiskalni računi?
U nagradnoj igri Uzmi račun i pobedi 2024 učestvuju svi fiskalni računi dobijeni za ostvarene kupovine počevši od 1. januara 2024. Fiskalni računi koji su izdati pre ovog datuma, kao i svi fiskalni računi koji su poslati za prethodnu nagradnu igru nemaju pravo učešća u novom ciklusu.  

12. Koliko računa je potrebno poslati za učešće u nagradnoj igri i koji je najmanji dozvoljeni iznos?
Za učešće u nagradnoj igri dovoljan je jedan račun, bez obzira na njegovu vrednost (ne postoji ograničenje kada je reč o najmanjem iznosu). 

13. Da li u nagradnoj igri mogu da učestvuju fiskalni računi na kojima je naznačen PDV 0%, odnosno nisu u sistemu PDV-a?
Da, fiskalni računi na kojima je PDV osnovica iskazana sa 0% su validni za učešće u nagradnoj igri. 

14. Da li važe „gotovinski“ fiskalni računi izdati na pravno lice, koji sadrže PIB?
Da. U nagradnoj igri učestvuju fiskalni računi sa QR kodom, izdati na teritoriji Republike Srbije u skladu sa Zakonom o fiskalizaciji, uključujući i račune izdate na pravno lice koji sadrže PIB.

15. Da li je potrebno čuvati račune nakon skeniranja?
Ne postoji obaveza čuvanja računa. Nakon uspešnog unosa, učesnici mogu da ostvare uvid u sve svoje skenirane račune putem aplikacije (klikom na opciju „Moji računi“).

16. Da li računi mogu da se šalju poštom?
Ne. Učešće u nagradnoj igri je moguće isključivo putem aplikacije Uzmi račun i pobedi koju je moguće preuzeti besplatno sa Google Play,  Apple i Huawei prodavnica.

17. Da li postoji ograničenje u smislu broja računa koje mogu da unesem dnevno ili ukupno?
Ne postoji ograničenje broja unetih računa. Ukoliko se proceni ili posumnja da neki od učesnika na bilo koji način zloupotrebljava ili krši pravila Nagradne igre, Priređivač zadržava pravo da proveri aktivnosti učesnika koje upućuju na malverzacije. Ukoliko se potvrdi da je učesnik koristio sredstva i metode za povećanje verovatnoće osvajanja nagrade koje se kose sa pravilima Nagradne igre, Priređivač zadržava pravo da diskvalifikuje učesnika.

18. Da li trgovac / zaposleni u prodavnici sme da unosi fiskalne račune iz sopstvene radnje?
Trgovac je dužan da izda i uruči fiskalni račun potrošaču. Ukoliko potrošač ipak odluči da ostavi fiskalni račun u radnji – u tom slučaju trgovac / zaposleni može da unese taj fiskalni račun u aplikaciju.

19. Šta da radim ukoliko prodavac ne želi da mi izda fiskalni račun, ili ukoliko dobijem neispravan račun?
Nepravilnosti u vezi sa izdavanjem fiskalnih računa, građani mogu prijaviti Poreskoj upravi telefonom na brojeve: 011/361 99 00 ili 011/347 90 61. Prijave za neizdavanje fiskalnih računa, kao i prijave za izdavanje lažnih i neodgovarajućih računa, kao što su stari fiskalni računi bez QR koda, predračuni, međuračuni ili takozvani blok-računi, mogu se podneti i onlajn putem putem portala lin.

BEZGOTOVINSKA PLAĆANJA 

20. Na koji način bezgotovinsko plaćanje (karticom, instant i dr) povećava šansu za dobitak?

Svaki uspešno skenirani ili ručno uneti račun dobija svoj jedinstveni alfanumerički kod koji učestvuje u izvlačenjima. U slučaju da je na unetom fiskalnom računu zabeležen bezgotovinski način plaćanja, dobijaju se dva jedinstvena alfanumerička koda, koja ravnopravno učestvuju u izvlačenjima.

21. Zašto je bezgotovinsko plaćanje uključeno u nagradnu igru?
Bezgotovinsko plaćanje je najbolji način da se svaka novčana transakcija učini transparentnom i pojača borba protiv sive ekonomije. Činjenica da je plaćanje obavljeno bezgotovinski i da novac prelazi sa računa kupca na račun prodavca čini tok tih sredstava vidljivim što nije uvek slučaj sa transakcijama u kešu gde, u slučaju da nije izdat fiskalni račun, promet ostaje potpuno neprimetan za poreske organe. 

22. Koje su prednosti bezgotovinskog plaćanja?
Bezgotovinsko plaćanje za građane znači veliku uštedu vremena. Prosečno mobilno plaćanje ili kupovina beskontaktnom karticom traju 12,5 sekundi, dok je za plaćanje gotovinom potrebno gotovo tri puta više. Takođe, bezbednost novca je jedna od ključnih odlika bezgotovinskog plaćanja. U slučaju gubitka mobilnog telefona ili kartice, pristup sredstavima je zaštićen PIN-om ili je moguće blokirati pristup pozivanjem banke dok je u slučaju gubitka gotovine šteta nenadoknadiva. Široka upotreba bezgotovinskog plaćanja osigurava i ličnu bezbednost jer su manje šanse da dođe do pokušaja napada i krađe, dok je kupovina kod prodavaca koji pružaju mogućnost bezgotovinskog plaćanja sigurnija za potrošače jer POS terminal može da poseduje samo uredno registrovan privredni subjekt, što u velikoj meri garantuje da su proizvodi koje prodaje provereni i bezbedni.

23. Za koje vrste bezgotovinskog plaćanja se dobija dodatni alfanumerički kod koji učestvuje u izvlačenjima? 
Dodatni kod se dobija za sva bezgotovinska plaćanja koja su, u skladu sa Zakonom o fiskalizaciji i pratećim Pravilnikom, zabeležena na fiskalnom računu na jedan od sledećih načina: Instant plaćanje, Platna kartica, Ček, Prenos na račun, Vaučer, Drugo bezgotovinsko plaćanje. 

Ako na fiskalnom računu nije zabeleženo bezgotovinsko plaćanje – ne može se dobiti dupli kod. Ako jedan račun sadrži više načina plaćanja, za dobijanje dva jedinstvena alfanumerička koda dovoljno je da račun sadrži najmanje jedan bezgotovinski način plaćanja.

24. U kojim slučajevima se plaćanje karticom, instant ili čekom ne beleži kao bezgotovinsko plaćanje na fiskalnom računu? 
U skladu sa Zakonom o fiskalizaciji i pratećim Pravilnikom, poreski obveznici koji evidentiraju promet hrane i pića za konzumaciju na licu mesta, dužni su da evidentiraju plaćanja karticom, instant ili čekom kao Gotovinu. Ako dobijete ovakav račun za konzumaciju hrane i pića na licu mesta u ugostiteljskom objektu ili pekari – to je ispravan račun za koji, u skladu sa Pravilima nagradne igre, možete dobiti jedan alfanumerički kod.

Izvlačenje nagrada 

Izvlačenje nagrada obaviće se izvlačenjem kuglica iz bubnja u kome će se naći šest setova sa brojevima od 0 do 9. Izvučeni šestocifreni broj (prva kuglica predstavlja prvu cifru broja, druga drugu i tako do šeste kuglice). Nakon izvlačenja numeričkog dela, uvidom u sistem se utvrđuje koja kombinacija slova je mogući dobitak i u zavisnosti od toga se pristupa izvlačenju slovne kombinacije, da bi na kraju sjedinjenje dva, odnosno tri slovna i šest numeričkih karaktera dalo jedinstveni dobitni kod. Održaće se ukupno pet javnih izvlačenje nagrada na Prvom programu RTS-a od 18h i to: 

1. Prvo izvlačenje 11. maj 2024 – Jednoiposoban i dvosoban stan u Beogradu
2. Drugo izvlačenje 18. maj 2024 – Jednoiposoban i dvosoban stan u Beogradu 
3. Treće izvlačenje 25. maj 2024 – Dva trosobna stana u Beogradu
4. Četvrto izvlačenje 1. jun 2024 – Dva trosobna stana u Beogradu
5. Peto izvačenje 8. jun 2024 – Trosoban i četvorosoban stan u Beogradu

Pravo učešća u prvom i svakom narednom izvlačenju imaće fiskalni računi uneti do 12 časova na dan izvlačenja. Oni računi koji budu registrovani nakon toga ili koji ne budu izvučeni u emisiji, imaju pravo učešća u narednom izvlačenju. 

Nagradni fond 

Ukupna vrednost nagradnog fonda prvog kruga nagradne igre Uzmi račun i pobedi iznosi 1.913.228,90 evra. Nagradni fond čini 10 stanova u Beogradu.

NAGRADAKOLIČINA
Jednoiposoban stan u Beogradu2
Dvosoban stan u Beogradu2
Trosoban stan u Beogradu5
Četvorosoban stan u Beogradu1

Možda Vam se svidi i

3 komentari

Jasmina 09.04.2024. - 10:25 am

Ja ne mogu da unesem kod koji dobijem putem sms. Odma me izbaci kao da je sve odrađeno. Da li je to uredu ili ipak nešto ne valja?

Jadranka Nikolic Tomic 11.04.2024. - 7:20 am

I ja ne mogu da unesem kod koji dobijem SMSom.
Odmah me izbaci kao da je sve uredu.
Nemam i ne pojavljuje mi se kod od dve slovne iznake i sest brojeva sto prakticno znaci da nisam postala ucesnik u nagradnoj igri ali ptihvata skenirane racune i dobijam povratnu informaciju da je racun uredno unet. Po meni ja nisam postala ucesnik u nagradnoj igri. Pomozite mi, gde gresim i kako da se pravilno ukljucim u nagradnu igru. Zahvaljujem.

uzmi stan i pobedi 11.04.2024. - 5:38 pm

…..ja sam izbrisao aplikaciju i ponovo se registrovao i onda prolaze računi

Komentari su zatvoreni.