Još danas: Prijave za besplatne banje

Od strane Ozon
0 komentar

Sremska Mitrovica- Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Srbije objavio je da je raspisao oglas za prijem zahteva za upućivanje korisnika penzija na rehabilitaciju za ovu godinu.

Na ovaj oglas zainteresovani mogu da se jave do 25. januara.

Prijave se podnese do 25. januara penzionerskim organizacijama u mestu prebivališta. U Sremskoj Mitrovici prijave se podnose Gradskom udruženju penzionera Sremska Mitrovica, ulica 28. marta broj 17, svakog radnog dana u vremenskom periodu od 09:00 do 12:00 časova, ili u mesnim penzionerskim kancelarijama za penzionere koji žive u selima na teritoriji grada Sremska Mitrovica.

Pravo na desetodnevnu besplatnu rehabilitaciju u banjama i lečilištima Srbije imaju korisnici starosnih, invalidskih i porodičnih penzija, koji imaju prebivalište na teritoriji Srbije, čija penzija iznosi do 39.850 dinara i koji osim penzije nemaju druga lična primanja, i koji nisu koristili rehabilitaciju počev od oglasa za 2020. godinu, precizirano je u saopštenju.

Pravo da se jave na oglas imaju i penzioneri koji su to pravo ostvarili primenom domaćih propisa, a koji primaju penziju iz inostranstva (preračunato po srednjem kursu NBS na dan 31. 12. 2023. godine 1 evro = 117,1737 dinara), pod uslovom da zbir tih penzija iznosi do 39.850 dinara.

Navedeno je da je uz prijavu potrebno podneti penzijski ček, dokaz o visini penzije iz inostranstva (izvod banke, potvrda inostranog nosioca socijalnog osiguranja i drugo), popunjenu prijavu sa izjavom na propisanom obrascu, gde želi da koristi rehabilitaciju, da osim penzije korisnik nema drugih ličnih primanja, da nije koristio rehabilitaciju po oglasu u 2020, 2021, 2022. i 2023. godine i da ovlašćuje Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje da, u njegovo ime i za njegov račun, zaključi ugovor o poslovnoj saradnji sa ustanovom u kojoj će koristiti pravo na rehabilitaciju.

Možda Vam se svidi i