Izmene i dopune Pravilnika za prevenciju i odgovor na nasilje u obrazovnom sistemu

Od strane Ozon
0 komentar

Ministarstvo prosvete je u cilju unapređivanja postupanja škola u oblasti zaštite od nasilja i reagovanja u kriznim situacijama izmenilo Pravilnik o Protokolu postupanja.

Izmene i dopune Pravilnika deo su aktivnosti kojima se jača vaspitna uloga škola i obrazovni sistem za prevenciju i odgovor na nasilje, a donete su radi usaglašavanja sa izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja.

Najznačajnija izmena odnosi se na uvođenje procedura postupanja zaposlenih u kriznim situacijama.

Ministarka prosvete Slavica Đukić Dejanović objasnila je da su se zaposleni u školama u postupanju u kriznim situacijama do sada vodili Priručnikom koji je definisao određene krizne situacije i preporuke za postupanje zaposlenih. Međutim, nakon tragičnih majskih događaja, kako je dodala, neophodno je bilo precizirati i formalizovati postupanje, definisati nove situacije i unaprediti procedure postupanja u kriznim situacijama.

„Iako određene krizne situacije ne možemo predvideti, svakako možemo raditi na osnaživanju, jačanju zaposlenih u školama za blagovremeno reagovanje u kriznim situacijama u cilju ublažavanja i minimiziranja posledica koji krizni događaj može da ima po fizičko i mentalno zdravlje učenika i zaposlenih i po organizaciju rada i funkcionisanje ustanove„, rekla je Đukić Dejanović i naglasila da upravljanje stresnom situacijom može da umanji posledice stresnog događaja.

Pravilnikom je, kako navode iz Ministarstva prosvete, predviđeno da škole imaju Tim za krizne događaje, koji je deo Tima za zaštitu od nasilja, kao i program postupanja ustanove u kriznim događajima, koji se izrađuje kao obavezni i sastavni deo programa zaštite od diskriminacije, nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja.

Takođe su, dodaje se u saopštenju, definisane krizne situacije koje na direktan ili indirektan način mogu pogoditi školsku zajednicu, kao i koraci postupanja u vreme i nakon kriznog događaja.

Ističe se i da je jasno definisana uloga članova Tima za krizne situacije, kao i uključivanje i saradnja sa drugim institucijama i ustanovama iz spoljašnje mreže zaštite (policija, hitna pomoć, vatrogasci, zdravstveni i socijalni sistemi i dr.).

Za naredni period najavljene su obuke za zaposlene na ovu temu.

O udaljavanju učenika iz škole

Pored ovoga, dodaju iz Ministarstva, pojačana je uloga Tima za zaštitu od nasilja, koji sada može procenjivati da li je neophodno da se tokom trajanja vaspitno-disciplinskog postupka učenik udalji iz škole, što u skladu sa novom merom iz Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja iznosi najkraće pet radnih dana, a najduže do okončanja vaspitno-disciplinskog postupka.

Tim to čini uvažavajući rizike, dosadašnje ponašanje učenika i izrečene mere, posledice i okolnosti situacije, bezbednost, uzrast i razvojne karakteristike deteta i slično„, objasnila je Đukić Dejanović i dodala da su pojašnjene i procedure postupanja kada su deca sa poteškoćama u razvoju i invaliditetom učesnici nasilnih situacija jer procedure moraju uvažiti nivo razvoja deteta.

U saopštenju se naglašava i da je precizirano postupanje u situacijama kada učenici vrše bilo koji oblik nasilja prema zaposlenima, zbog kog se sada uvek primenjuju mere i aktivnosti propisane za treći, najozbiljniji nivo vršnjačkog nasilja (direktor pokreće vaspitno-disciplinski postupak, obaveštavaju se roditelji i spoljašnja zaštitna mreža).

Izmene Pravilnika dodatni akcenat stavljaju na preventivne aktivnosti u školi koje uključuju i roditelje i zaposlene, kao i obavezu stručnog usavršavanja zaposlenih. Takođe, i na bolje planiranje programa zaštite na osnovu analize stanja, aktuelnih potreba škola i evaluacije rezultata prethodnog programa zaštite, što je preporuka Državne revizorske institucije.

Pojedine izmene se odnose na preciziranje postupanja u situacijama digitalnog nasilja i situacijama sumnje ili saznanja o trgovini ljudima.

U izradu ovog podzakonskog akta, pored nadležnih institucija, bili su uključeni i predstavnici reprezentativnih sindikata, strukovnih udruženja psihologa i pedagoga, stručna javnost, ističe se u saopštenju Ministarstva prosvete. 

Izvor: Fonet

Možda Vam se svidi i