Do sada oduzeto osam vozila, mahom mladim vozačima: Jedan za godinu dana napravio 18 prekršaja

Od strane Ozon
0 komentar

Saobraćajna policija u proteklih šest dana privremeno je oduzela osam vozila od počinilaca težih prekršaja, saopštio je načelnik Uprave saobraćenja policije Slaviša Lakićević za RTS.

Objašnjava da se od prošle nedelje primenjuju propisi koji policiji daje mogućnost da privremeno oduzme vozila.

„U kontroli saobraćaja se vozila oduzimaju od učesnika koji su učinili teži prekršaj i ukoliko su u prethodne dve godine pravosnažno osuđeni za dva takva ili za dva teža prekršaja“, rekao je Lakićević za RTS.

Načelnik saobraćajne policije od nove mera regulacije očekuje pozitivan uticaj na bezbednost saobraćaja.

Lakićević je izdvojio primere prekršaja zbog kojih će biti oduzimana vozila.

„Upravljanje vozilom sa prekomernom količinom alkohola – preko 1,20 promila u organizmu ili odbijanje alkotestiranja, ili testiranje na prisustvo aktivnih supstanci, upravljanje vozilom u naselju brzinom koja je 70 kilometara (na sat) veća od dozvoljene brzine kretanja, ili 80 kilometara više od dozvoljene brzine kretanja van naselja, ukoliko prevozite dete na mestu vozača, ili ukoliko prevozite dete na mestu gde je za to po zakonu nije propisano u vozilu, takođe tu su i prekršaji kada ste isključeni sa saobraćaja“, naveo je načelnik Uprave saobraćajne policije.

Većina vozača kojima je do sada oduzeto vozilo su mladi ljudi – u rasponu od 17 do 35 godina, kaže Lakićević.

Objašnjava da je jedna od osoba kojoj je oduzeto vozilo ima 17 godina, odnosno probnu vozačku dozvolu, a napravila je 18 prekršaja.

„Zakon je jasno propisao pravila pod kojima vozači sa probnom vozačkom dozvolom mogu da upravljaju vozilom i već, mislim, od 2009. godine smo stavili veliki akcent na mlade vozače. Nažalost, i dalje većina tih mladih vozača grubo krši saobraćajne propise. Evo, u konkretnom slučaju 18 prekršaja za svega godinu i nešto dana koliko upravlja vozilom“, navodi Lakićević.

Pojašnjava da je nova mera usmerena pre svega na vozače koji grubo krše saobraćajne propise, a ne protiv savesnih vozača.

Šta kaže Ustav o oduzimanju imovine, a šta kažu advokati? 

Ustav Srbije predviđa da je oduzimanje ili ograničenje imovine radi naplate poreza i drugih dažbina ili kazni dozvoljeno samo u skladu sa zakonom, kaže za Euronews Srbija advokat Nenad Cvjetićanin.

Zakon o prekršajima je u članu 54 propisao da „predmeti koji su upotrebljeni ili su bili namenjeni za izvršenje prekršaja ili koji su nastali izvršenjem prekršaja mogu se oduzeti od učinioca prekršaja“.

U skladu sa članom 295. Zakona o bezbezdnosti saobraćaja: „Policijski službenik će u kontroli saobraćaja, odnosno u vršenju nadzora, od učinioca težeg prekršaja iz oblasti bezbednosti javnog saobraćaja na putevima, koji je u poslednje dve godine pravnosnažno osuđivan za teže prekršaje iz ove oblasti, privremeno oduzeti predmet koji je bio upotrebljen za izvršenje tog prekršaja“.

„Troškove nastale u vezi sa čuvanjem privremeno oduzetog predmeta snosi lice od koga je predmet oduzet“. 

„Privremeno oduzimanje predmeta može trajati do okončanja postupka pred nadležnim sudom“.

„Nesporan je javni interes kada je u pitanju bezbednost saobraćaja, jer je neko upravljao vozilom bez odgovarajuće obuke i na način koji je mimo zakonskih propisa. Ali sve to treba uskladiti sa ustavnim i zakonskim ograničenjima. U ovom slučaju oduzimanje vozila moglo bi da se protumači kao odmazda države prema građanima“, kaće Cvjetićanin za Euronews Srbija.

On dodaje da  dodaje s druge strane postoje i drugi načini da se neko spreči da upravlja vozilom. 

„Ukoliko je cilj zakonodavca bio da se smanji broj saobraćajnih prekršaja teže prirode, mera oduzimanja vozačke dozvole čini se da ostvaruje tu svrhu na sveobuhvatniji način. Šta bi za posledicu predstavljalja mera oduzimanja vozila? Da li je licu tada onemegućeno da ponovo kupi vozilo ili da koristi vozilo drugog lica“, pita Cvjetićanin.

Slučajevi kada se vozilo nalazi u svojini drugih lica ili kada predstavlja predmet pravnog posla takođe otvaraju nova pitanja, kaže advokat.

„Šta se, naime dešava, ako je vozilo kojim je načinjen prekršaj u vlasništvu lizing kuće ili pravnog lica? Sa pravne strane može se predpostaviti da će onaj kome je vozilo oduzeto, a uzeto je na lizing, morati da nastavi sa plaćanjem lizing kompaniji. A ako je vozilo vlasništvo firme, ona bi mogla da tuži vozača za naknadu štete. Dalje, kako privremeno oduzimanje predmeta može trajati do okončanja postupka pred nadležnim sudom, ovi postupci mogu trajati i dve godine, koliki je apsolutni rok zastrelosti u saobraćajnim prekršajima. Ovaj rok svakako nije kratak, ukoliko se vozilo koristi za potrebe određene preduzetničke radnje (koja je možda porodični posao, npr.pekara) zbog koje bi ceo posao – cela porodica mogla da trpi posledice. Ostaje na Ustavnom sudu da u narednom periodu zauzme stav da li se na ovaj način ograničava pravo svojine na nezakonit/zakonit način“, smatra Cvjetićanin

Možda Vam se svidi i