Vlada Srbije usvojila predlog: Bolovanje do 30 dana uz odluku izabranog lekara

Od strane Ozon
0 komentar

Sremska Mitrovica, Ozon Media – Vlada Republike Srbije je usvojila predlog izmena Zakona o zdravstvenom osiguranju koji će omogućiti izabranim lekarima da odobre bolovanje do 30 dana, umesto dosadašnjih 60 dana. Nakon tog perioda, produženje bolovanja biće utvrđeno od strane lekarske komisije Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (RFZO).

Ovo pravilo će se primenjivati za većinu slučajeva. Ipak, izabrani lekar zadržava mogućnost da odobri bolovanje do 60 dana u posebnim situacijama, uključujući osobe obolele od malignih bolesti, one privremeno sprečene za rad zbog bolesti ili komplikacija vezanih za trudnoću, osobe sa invaliditetom i slučajeve hirurških intervencija, osim ako je operacija izvedena kao dnevna procedura.

Vlada tvrdi da će ove izmene značajno unaprediti efikasnost i racionalnost sistema bolovanja, dok će istovremeno smanjiti mogućnost zloupotreba. Očekuje se da će ove promene doprineti boljem rasporedu sredstava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Pored ovih izmena, članovi Vlade su usvojili i predlog Zakona o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva. Ovaj zakon ima za cilj usklađivanje načina vođenja zdravstvene dokumentacije i evidencije u elektronskoj formi.

Nova zakonska rešenja detaljno regulišu vođenje zdravstvenih kartona i evidencija, uključujući i tačnost unetih podataka, tajnost podataka, i poštovanje najviših standarda ljudskih prava i bezbednosti pacijenata. Takođe, precizira se ko je odgovoran za vođenje određenih vrsta kartona, u kojim softverskim rešenjima se podaci unose, i druge relevantne aspekte vođenja zdravstvenih evidencija u elektronskom formatu.

Možda Vam se svidi i