Veći iznos za zapošljavanje u 2024: Uzmi novac i zaposli se

Od strane Ozon
0 komentar

Za realizaciju mera aktivne politike zapošljavanja ove godine izdvojeno je šest milijardi i 850 miliona dinara, zahvaljujući čemu je u direktne finansijske mere uključeno blizu 18.000 nezaposlenih, od čega 2.000 osoba sa invaliditetom.

Za 2024. godinu planiran je još viši iznos za ove namene, ukupno sedam milijardi i 750 miliona dinara, najavio je Zoran Martinović, direktor Nacionalne službe za zapošljavanje (NSZ).

Kako pokrenuti svoj biznis uz pomoć od 300.000 dinara

Započeti sopstveni biznis može biti izazovan, ali država svake godine nudi podršku kroz subvenciju za samozapošljavanje. Nacionalna služba za zapošljavanje raspisuje godišnji konkurs za subvenciju, tokom 2023 godine taj iznos je iznosio 300.000 dinara, pružajući nezaposlenim ljudima mogućnost pokretanja radnje, zadruge ili drugog oblika preduzetništva, uz obezbeđenu radnu poziciju.

Ko ima pravo na ovu subvenciju od 300.000 dinara? Nezaposleni pojedinci prijavljeni u Nacionalnoj službi za zapošljavanje, nakon završene obuke o osnovama preduzetništva, mogu ostvariti pravo na ovu pomoć, pod uslovom da su izmirili prethodna dugovanja prema službi i da se kreću u okvirima de minimis državne pomoći u prethodne tri godine.

Potrebna dokumentacija za ovu pomoć države uključuje popunjen zahtev sa biznis planom na obrascu NSZ, kao i dokaz o završenoj obuci, ukoliko nije održana od strane Nacionalne službe za zapošljavanje.

Uz subvenciju dolazi i određena odgovornost. Korisnik subvencije je obavezan da obavlja delatnost za koju je dobio subvenciju kao primarnu delatnost, plaćajući sve obavezne doprinose za socijalno osiguranje godinu dana od početka obavljanja delatnosti. Takođe, mora omogućiti Nacionalnoj službi za zapošljavanje praćenje realizacije ugovornih obaveza i pružiti dokaze o istoj.

Pored finansijske podrške, neophodno je proći kroz obuku za razvoj preduzetništva koju nudi Nacionalna služba za zapošljavanje ili ovlašćene organizacije. Obuka se sastoji iz pet modula koji obuhvataju osnove preduzetništva, pravne i ekonomske aspekte, biznis planiranje i ugovorne obaveze prema NSZ.

Pomoć države za pokretanje sopstvenog biznisa može biti ključna za nezaposlene ljude koji žele da se upuste u preduzetničke vode. Ova inicijativa ne samo da podržava razvoj preduzetništva već i promoviše zapošljavanje i osnažuje lokalnu ekonomiju. Sve informacije o javnim pozivima za subvencije i trenutnim tržišnim uslovima mogu se dobiti kroz obuku koju nudi Nacionalna služba za zapošljavanje.

Možda Vam se svidi i