U kojim zemljama je potrebna međunarodna vozačka dozvola i kako je izvaditi

Od strane Ozon
0 komentar

SREMSKA MITROVICA. Ako planirate da svojim vozilom krenete na putovanje u inostranstvo, neophodno je da proverite da li vam je potrebna međunarodna vozačka dozvola za zemlju koju nameravate da posetite. Dok Srbija ima potpisane sporazume o međusobnom priznavanju vozačkih dozvola sa brojnim evropskim zemljama, ova privilegija ne važi za sve.

Posetite zvaničnu veb stranicu Ministarstva spoljnih poslova i proverite da li vam je potrebna međunarodna vozačka dozvola uz važeću nacionalnu dozvolu za zemlju odredišta. Prema trenutnim informacijama dostupnim na sajtu, međunarodna vozačka dozvola je neophodna za Belorusiju, Island, Monako, Norvešku, San Marino, Francusku, Holandiju, Švedsku, Češku i Italiju.

Napominjemo da je 8. aprila 2018. godine prestao da važi sporazum između Republike Srbije i Republike Italije u vezi sa priznavanjem i zamenom vozačkih dozvola. U toku su pregovori između nadležnih organa obe zemlje za produženje ovog sporazuma, kako je navedeno. na sajtu Ministarstva spoljnih poslova Srbije.

Za Španiju, Luksemburg i Andoru se pominje da je vožnja sa srpskom vozačkom dozvolom dozvoljena. Ipak, kao dodatna mera predostrožnosti, ipak se preporučuje sticanje međunarodne vozačke dozvole.

U Portugalu možete voziti sopstveno vozilo sa srpskom vozačkom dozvolom. Međutim, ako planirate da iznajmite automobil, neophodna je međunarodna vozačka dozvola.

Što se Češke tiče, iako je međunarodna vozačka dozvola navedena kao uslov, pominje se i da ta zemlja priznaje srpske vozačke dozvole sa novim formatom za kraće boravke u turizmu, poslovnim posetama ili tranzitu.

Tokom turističkog boravka u Ruskoj Federaciji upravljanje motornim vozilom moguće je uz srpsku vozačku dozvolu. Međutim, postoji jedan uslov: potreban je ili overen prevod dozvole na ruski jezik od strane ovlašćenog sudskog tumača ili međunarodna vozačka dozvola u skladu sa Bečkom konvencijom o drumskom saobraćaju iz 1968. godine.

Na sajtovima Ministarstva spoljnih poslova i Ministarstva unutrašnjih poslova trenutno nema dostupnih podataka o Belgiji i Ujedinjenom Kraljevstvu.

Za ostale zemlje koje nisu posebno navedene, srpske vozačke dozvole su opštepriznate. Međutim, svaka zemlja nameće određena ograničenja u zavisnosti od trajanja boravka.

Za dobijanje međunarodne vozačke dozvole posetite sajt Auto-moto saveza Srbije za detaljna uputstva. Proces podrazumeva podnošenje lične prijave uz sledeću dokumentaciju: važeća lična karta (original i fotokopija), važeća vozačka dozvola (original i fotokopija), dve fotografije dimenzija 35mm k 45mm koje ispunjavaju uslove za izdavanje vozačke dozvole i dokaz plaćanja propisane takse.

Naknada za izdavanje međunarodne vozačke dozvole iznosi 2.000 dinara, plaća se na licu mesta. Dodatno, podnosilac zahteva mora da priloži dokaz o uplati državne administrativne takse koja iznosi ukupno 830 dinara (290 dinara za prijavu i 540 dinara za izdavanje).

Podaci o računu primaoca su sledeći: 840-742221843-57, gde je primalac naveden kao Republika Srbija. Referentni broj plaćanja varira u zavisnosti od opštine u kojoj se dozvola izdaje.

Međunarodna vozačka dozvola važi tri godine od dana izdavanja, osim kada važenje nacionalne vozačke dozvole istekne pre tog roka.

Međunarodnu vozačku dozvolu možete izvaditi u AMSS u Sremskoj Mitrovici u naselju KPD.

Možda Vam se svidi i