Tokom prošle godine u Sugurnoj kući boravilo 12 žena i 14 dece

Od strane Ozon
0 komentar

SREMSKA MITROVICA. Tokom 2022. godine u Sigurnoj kući za žene i decu žrtve porodičnog nasilja u Sremskoj Mitrovici zbrinuto je 24 osobe.

Od 24 osobe koje su u Sigurnoj kući, bilo je 12 žena i četrnaestoro dece dece.

Nasilje nad ženama predstavlja najčešći oblik kršenja ljudskih prava. Podaci pokazuju da je u svetu svaka treća žena bila izožena nekom obliku nasilja.

Za suzbijanje i efikasnu zaštitu od nasilja od presudnog je značaja međusektorska saradnja. Važno je unaprediti aktivnosti na lokalu, jer su jedinice lokalne samouprave ključni faktor neposrednog delovanja u prevenciji i zaštiti.

U okviru smeštaja u Sigurrnoj kući u Sremskoj Mitrovici,tokom 2022. godine, obezbeđenjaa je osnovna egzistencijalna potreba korisnika – ishrana, higijena, odeća i obuća. Pomoć u realizaciji neophodnih zdravstvenih pregleda žena i dece žrtava. Psihološko savetovanje, osposobljavanje za samostalno funkcionisanje, ekonomsko osnaživanje, pomoć u savlađivanju do sada nestečenih životnih veština, usmeravanje i pomoć u izvršavanju roditeljske uloge i dužnosti – usmeravanje ka adekvatnim stilovima vaspitanja, organizovanje radionica edukativnog i zabavno – kreativnog karaktera za decu, organizovanje su i okupacione aktivnosti za žene žrtve.
Stručne radnice Prihvatilišta su tokom 2022.god uzeleučešće na brojnim edukacijama, radnim sastancima, konferencijama – na edukaciji „Pružanje podrške ženama i deci žrtvama seksualnog nasilja“, na dva sastanka Zajednice prakse sigurnih kuća, na
konferencijama „Traume u detinjstvu“ i „Neophodnost međusektorskog pristupa u zaštiti žrtve nasilja u porodici“.
Na inicijativu Sremske sigurne kuće, potpisan je ugovor sa kompanijom „Mitros“, kojim su predviđene periodične donacije u vidu prehrambenih proizvoda iz asortimana kompanije kao vid podrške Prihvatilištu u funkcionisanju.

Možda Vam se svidi i