Sutra isplata dividende. Kako da proverite koliko imate akcija?

Od strane Ozon
0 komentar

Naftna industrija Srbije – 24. avgust će biti dan kada će se isplatiti dividende za 2022. godinu. Ovo obaveštenje stiže sa Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti.

Oni građani koji poseduju akcije kompanije NIS, dividendna u iznosu od 121,8 dinara neto po svakoj deonici biće na računu vlasnika akcija, sutra.

Ako ste ostavili svoje besplatne akcije netaknute i niste iskoristili dividende, sada se na vašem računu može ukazati iznos od otprilike 11.500 dinara.

Novac od dividende se može podići na šalterima Pošte Srbije, uz priloženu ličnu kartu. Sve što je potrebno jeste vaša prisutnost, lična karta i jednostavna rečenica da biste podigli svoj zasluženi novac od akcija NIS. Za one koji imaju račun za svoje besplatne akcije u banci, novac može stići i tamo.

Takođe, važno je napomenuti da novac od akcija može biti dostupan samo ukoliko odlučite da deonice prodate. Ova operacija je izvodljiva putem Pošte, kroz proces prodaje uz davanje odgovarajućeg naloga.

Kako da proverim koliko imam akcija

Tokom prijavljivanja za besplatne akcije, bilo je dovoljno otići na bilo koji šalter pošte sa ličnom kartu gde se dobijala potvrda o akcijama, nakon toga je otvaran namenski račun. Račun je otvaran u poštanskoj štedionici, tada nije data alternativa da se namenski otvara u Banci. Ako ste sve ovo uradili a niste prodali akcije ili niste dizali dividendu, proverite svoj račun.

Neki građani su u međuvremenu odselili iz Srbije. – Da, sećam se da imam akcije, ali nisam razmišljala o njima, ima i moja majka. Odselile smo za Austriju pre više od decenije, nikada nismo proveravale stanje, kaže Bojana iz Austrije. Prvom prilikom, proveriću u Pošti da li imam akcije ili dividendu, dodaje Bojana.

Potvrdu da su vlasnici akcija – vrednosnih papira građani su mogli podići u roku od dva dana, ali i za dve godine, baš kao i za svaku drugu promenu na računu. Nema mesta panici ni u slučaju da ste promenili račun ili zagubili potvrdu, pravo na akcije, ako do sada niste razmišljali o njima, ostalo je i dalje vaše pravo, jer je na osnovu vađeg JMBG broja i danas, vaše ime je na spisku u Pošti Srbije, a za podizanje je potrebna samo lična karta. Obaveštenje o posedovanju besplatnih akcija NIS-a građani mogu da dobiju u svim poštama Srbije.

Znači, adresa za proveru stanja na vlasničkom računu za besplatne akcije je u svim poštama Srbije ili u ekspoziturama poštanske Banke. Za proveru akcija ili ispostavljanje naloga za prodaju nije potrebna potvrda o posedovanju akcija, dovoljna je lična karta.

Prijavljivanje za besplatne akcije javnih preduzeća trajalo je do 31. jula 2008. godine. Pravo na besplatne akcije imali su svi građani koji su stekli punoletstvo do kraja 2007. godine i državljanstvo Srbije do 3. januara 2008. godine, a imali su prebivalište u Srbiji na dan 30. juna 2007. godine. Uz to postojao je i uslov da su do kraja roka za evidentiranje bili upisani u birački spisak i da do tada nisu dobili besplatne akcije. Lična karta i kartica banke u kojoj građani imaju račun su jedini dokumenti koji su bili potrebni, a ako nisu imali račun Poštanska štedionica im je to besplatno otvarala.

Pravo na besplatne akcije stekli su građani koji su bili punoletni na dan 31. decembra 2007. godine, koji su bili državljani Srbije na dan 3. januara 2008. i koji su 30. juna 2007. imali prebivalište na teritoriji Srbije. Važno je, takođe, i da dvojno državljanstvo nije utical na pravo na akcije.

Ono što je bitno jeste da svi oni u prethodnim procesima privatizacije nisu ostvarili pravo na besplatne akcije drugih državnih preduzeća. A mnogi radnici to upravo jesu, i nisu stekli pravo na besplatne akcije, a iako su im firme u kojima su dobile deonice otišle u stečaj.

S druge strane, lica koja već poseduju nasleđene ili kupljene akcije imali su pravo dobijanja besplatnih akcija. Drugim rečima, na besplatne akcije mogli su da računaju svi oni rođeni do 31. decembra 1989. godine, a koji su ispunili i ove druge uslove. Upis akcija je bio pre 13 godina i trajao je šest meseci.

Ono što je važno znati kod isplate dividende, jeste da ukoliko podignete ovaj novac to ne znači da gubite akcije. Naprotiv, vi ste i dalje vlasnik akcija, i po osnovu njih svake godine možete računati na novu uplatu dividende. Odluku o isplati i visini dividende naravno donosi kompanija, a u zavisnosti od poslovanja i ostvarenih rezultata.

Ako ste svoje akcije PRODALI – izgubili ste pravo na dividende jer akcije više nisu na vašem imenu.

Što se tiče dividendi odnosno novca koje dobijate po osnovu akcija, uplatu od njih možete imati samo ukoliko deonice niste prodali. I sve o dividendama, dakle koliko novca imate na računu i kad je on uplaćivan, takođe možete saznati u Pošti.

Oni koji su stekli pravo na akcije, tokom prethodnih godina primali su uplate na novčani račun koji su dali prilikom prijavljivanja za besplatne akcije ili prilikom ispostavljanja naloga za prodaju.

Ukoliko ste prodavali akcije, informacije možete dobiti:

Besplatnim pozivom – Info centar Pošte 0800 100 300;
SMS porukom – sa tekstom: AKCIJE jedinstveni broj naloga na broj telefona 2377. Cena SMS poruke je 30 dinara + porezi;
Elektronski – unošenjem jedinstvenog broja Naloga i JMBG na internet adresi Banke Poštanska štedionica (www.posted.co.rs) ili Pošte (www.posta.rs);
Ličnim odlaskom u poštu u kojoj je i izdao Nalog za prodaju svojih besplatnih akcija.

Važno je da znate

Ako imate nedoumica oko stanja vaših akcija i nedoumica, ponesite ličnu kartu i obratite se radniku na šalteru Pošte.

Za prvu prodaju akcije potrebno je da se na šalteru pošte obratite licu ovlašćenom za prijem naloga za prvu prodaju besplatnih akcija.

Zaključivanje ugovora je preduslov da bi se nalog ispostavio. Ugovor se zaključuje samo jednom i to neposredno pre ispostavljanja prvog naloga za prodaju.

Banka i Pošta ne obavljaju otkup besplatnih akcija, već samo posreduju u prodaji na način da ispostavljene naloge za prodaju prosleđuju Berzi, gde se obavlja kupoprodaja akcija.

Do sada smo dobili pet akcija NIS, jednu deonicu Aerodroma i 31 Telekoma.

Akcije možete prodati takođe u „Pošti“ i to davanjem naloga za prodaju. Treba , međutim, reći da prodajom akcija, gubite i akcije i pravo na dividendu.

PREGLED UPLATA ZA BESPLATNE AKCIJE KOJE SU GRAĐANI STEKLI U SKLADU SA ODREDBAMA ZAKONA O PRAVU NA BESPLATNE AKCIJE

Potvrde o besplatnim akcijama

Možda Vam se svidi i