Stan na dan- Bez kategorizacije kazne ogromne. Upustvo za prijavu

Od strane Ozon
0 komentar

SREMSKA MITROVICA. Iznajmljivanje stanova na dan, hostelima i apartmanima postaje sve popularnija opcija smeštaja među turistima u Srbiji. Ova vrsta iznajmljivanja, poznata kao „stan na dan“, pruža brojne prednosti u odnosu na tradicionalni mesečni zakup. Prema upućenima, zarada od iznajmljivanja stana na dan može biti između 10 i 20 odsto veća u poređenju sa mesečnim zakupom. Na primer, za 17 dana iznajmljivanja stana po ceni od 50 evra dnevno, moguće je zaraditi između 350 i 400 evra.

Stanodavci koji se bave iznajmljivanjem stanova na dan imaju određene obaveze. One uključuju kategorizaciju stanova, plaćanje poreza i prijavljivanje turista Ministarstvu unutrašnjih poslova. Kršenje ovih obaveza može rezultirati novčanim kaznama koje dosežu čak do 800.000 dinara, a nadzor vrše turistički i poreski inspektori.

Kategorizacija u Sremskoj Mitrovici

Postupak kategorizacije predstavlja prvi korak ka dobijanju dozvole za izdavanje stana na dan.

Naime, svrha ovog postupka je donošenje rešenja kojim se ugostiteljski objekti razvrstavaju u određenu kategoriju u skladu sa zakonskom regulativom o turizmu.

Zahtev za određivanje kategorije – kuća, apartman, soba ili seoskog turističkog
domaćinstva podnosi se za svaki objekat pojedinačno.
Obrazac zahteva se može reuzeti:
na internet prezentaciji grada Sremska Mitrovica www.sremskamitrovica.org.rs
u prostorijama Gradske uprave grada Sremska Mitrovica –Uprava za kulturu i sport–
Svetog Dimitrija 13, od 07:00 do 15:00 časova.(kancelarija 22).

Upustvo za kategorizaciju

Ko može podneti zahtev za kategorizaciju apartmana?
Zahtev za kategorizaciju može podneti bilo koje fizičko ili pravno lice koje želi da izvrši kategorizaciju objekta i to:

kuće;
apartmana;
sobe;
seoskog turističkog domaćinstva.
Ukoliko se radi o fizičkom licu, zahtev može podneti isključivo vlasnik lično ili suvlasnik tog objekta.

Koliko iznosi postupak kategorizacije?
Prilikom podnošenja zahteva za kategorizaciju apartmana u obavezi ste da izvršite uplatu aministrativnih taksi u visini od 870 dinara. Ovim iznosom pokrivena je nadoknada za podnošenje zahteva, kao i nadoknada za izradu rešenja.

Ukoliko nakon donošenja rešenja ne budete zadovoljni njegovim ishodom, možete uložiti i žalbu koja se plaća u iznosu od 480 dinara.

Iako je iznajmljivanje stanova na dan tokom pandemije korona virusa privremeno zamrlo, danas je ova vrsta posla ponovo prilično raširena. Postala je unosan biznis za vlasnike nekretnina koji ih iznajmljuju na ovaj način. Stanodavci se često odlučuju za iznajmljivanje stanova na dan umesto mesečnog zakupa, uglavnom zbog veće finansijske dobiti.

Da bi se ozbiljno bavili iznajmljivanjem stanova na dan, stanodavci moraju platiti porez i snositi troškove tekućeg i investicionog održavanja. Takođe, potrebno je plaćati određene platforme na kojima se reklamira smeštaj. Postoje i obaveze prema Upravi za sprečavanje pranja novca, kao i obaveza izdavanja fiskalnog računa za korišćenje usluge.

Iznajmljivanje stanova na dan omogućava veću zaradu u poređenju sa mesečnim zakupom. Na primer, ukoliko iznajmljujete nekretninu po ceni od 50 evra dnevno, ostaje vam otprilike 25,5 ili 26 evra dnevno. U proseku, nekretnina se iznajmljuje 60 odsto vremena, što znači da ostvarujete prihod od 350 do 400 evra za 17 dana. U poređenju sa mesečnim zakupom, zarada je veća za 10 do 20 odsto, ali je ujedno i zahtevnija zbog većeg angažmana vlasnika.

Cene smeštaja variraju u zavisnosti od lokacije, broja gostiju i kvaliteta smeštaja. Smeštaj može biti pristupačan, po ceni od oko 2.000 dinara po krevetu za skromniji smeštaj, ili luksuzan, gde se cene penju i do 35 evra dnevno.

Ministarstvo turizma je 2019. godine pokrenulo centralni informacioni sistem, E-turista, koji omogućava pružaocima usluga da sami prijavljuju goste i vode evidenciju. Ovo omogućava pružaocima usluga da ne moraju raditi preko posrednika, već samostalno vode knjigu gostiju i prijavljuju ih.

Prema Zakonu o porezu na dohodak građana i Zakonu o turizmu, prihodi od ugostiteljskih usluga obuhvataju prihode koje fizička lica ostvaruju pružajući usluge u ugostiteljskim objektima domaće radinosti i seoskim turističkim domaćinstvima. Oporezivi prihod za kalendarsku godinu iznosi 5% prosečne mesečne zarade po zaposlenom u Republici u godini prethodnoj godini za koju se utvrđuje porez, pomnožen brojem pojedinačnih ležajeva i odgovarajućim koeficijentom prema kategoriji turističkog mesta. Ugostiteljski objekti domaće radinosti obuhvataju kuće, apartmane, sobe ili druge objekte u kojima se obavlja ugostiteljska delatnost u skladu sa Zakonom o turizmu.

Možda Vam se svidi i