Šta ako više ne možete da otplaćujete kredit

Od strane Ozon
0 komentar

Ako ostanete bez posla ili vam smanje platu, javite banci da ne možete da otplaćujete kredit i dogovorite se o drugom načinu otplate. U suprotnom, izgubićete stan i završićete na crnoj listi Kreditnog biroa.

Prema izveštaju Udruženja banaka Srbije (UBS), ukupan dug stanovništva veći je za 10,6 odsto nego pre godinu dana.

Klijenti bankama najviše duguju po osnovu kredita – 642,2 milijarde dinara, što je povećanje od 11,9 procenata za godinu dana.

Građani koji odluče da podignu kredit za stan, ulaze u zaduživanje koje po pravilu traje i po nekoliko decenija, a za to vreme mogu da se dogode mnoge nepredviđene stvari. Jedna od njih je gubitak posla.

Da bi građani uopšte dobili kredit, moraju da budu stalno zaposleni i da banka proceni da su oni u stanju da kredit otplaćuju. U suštini, oni koji su podigli kredit, a ostali su bez posla imaju samo jedno rešenje i to je preventivno delovanje. Međutim, to je opcija koja iziskuje dodatni trošak od korisnika kredita, a reč je o osiguranju u slučaju gubitka posla.

Iako se ovo osiguranje može uzeti bilo kada u toku otplate, ono se ne može uplatiti kad korisnik već ostane bez posla, što znači da je najsigurnija opcija to učiniti već prilikom potpisivanja ugovora, budući da građani ne mogu da predvide kada će eventualno ostati bez posla.

“Kada je reč o kreditnim klijentima, cilj svake od banaka je da ima klijenta sa prijemom plate, što zbog zarade koju će banka ostvariti usled korišćenja tekućeg računa, kartica, e-bank aplikacija, što zbog sigurnosti u redovnu otplatu kreditnih obaveza koje klijent ima. To je razlog što za gotovinski ili potrošački kredit banke imaju dve ponude, sa prenosom i bez prenosa zarade. Ako izgubi posao savet je da klijent o tome obavesti banku kako bi se aktivirala polisa osiguranja, ukoliko je kredit obezbeđen na ovaj način. Osiguravajuće društvo koje je izdalo polisu preuzeće otplatu rata kredita, kako je definisano samim ugovorom”, objašnjava kreditni savetnik agencije City Expert Snežana Vukmirović.

Ona dodaje da je klijent dužan da ispoštuje ugovornu obavezu ako se pri sklapanju ugovora sa bankom obavezao da će njegova zarada biti isplaćivana na tekući račun u toj banci, jer na taj način stiče pogodnosti u vidu niže kamatne stope i troškova obrade kredita.

“Ukoliko u toku korišćenja kredita svoju zaradu preusmeri na tekući račun u drugoj banci, banka kod koje ima zaduženje ima pravo da koriguje kamatnu stopu i to je definisano ugovorom. Iako klijent nastavlja da redovno izmiruje obaveze uplatom na šalteru banke ili prenosom sredstava sa drugog tekućeg računa, šifra pod kojom se vrši uplata ukazuje da nije u pitanju zarada”, ističe naša sagovornica.

Kako do kredita bez ugovora na neodređeno vreme?

Jedan od uslova da banka klijentu odobri kredit jeste zaposlenje na neodređeno vreme. Međutim, u slučaju da je klijent zaposlen na određeno vreme sa ugovorom o radu koji je na period duži od šest meseci, banka može izaći u susret i odobriti kredit ili dozvoljeno prekoračenje, tako da poslednja rata kredita dospeva pre isteka ugovora o radu.

Klijenti koji su zaposleni u visokoobrazovnim ili naučnim institucijama često nemaju ugovore na neodređeno, jer je politika njihovih poslodavaca takva. U tim slučajevima banke neće praviti problem. Konačna odluka o odobrenju kredita zavisi od toga da li je u pitanju prvi ugovor sa tim poslodavcem i na koji vremenski period je potpisan.

U slučaju da klijent banke padne u takozvanu „docnju“ i svoje obaveze otplate rate kredita ne izmiri na vreme, banka će kao poslednju meru pokrenuti sudski spor za naplatu dugovanja prodajom pokretne ili nepokretne imovine.

Ipak, pre toga će banka pokušati da sa klijentom napravi neku vrstu dogovora o naplati potraživanja.

Iz Udruženja banaka Srbije kažu da ukoliko klijent nije u mogućnosti da izmiruje obaveze po osnovu kredita koji je u korišćenju kod banke, najbolje je da se odmah obrati svojoj banci i da je upozna sa novonastalom situacijom. U takvim okolnostima banka će u okvirima svoje poslovne politike probati da nađe rešenje koje u svakom slučaju podrazumeva delimično ili ukupno odlaganje obaveza na određeni vremenski period, kako bi klijent dobio na vremenu da nađe novi posao ili neki drugi način i izvor prihoda kako bi nastavio da uredno izmiruje obaveze prema banci.

Izvor biznis.rs/Ozon

Možda Vam se svidi i