Sedmi Festival besedništva osuđenih lica obeležava 128 godina postojanja KPZ

Od strane Ozon
0 komentar

Sremska Mitrovica- Sremska Mitrovica je danas domaćin sedmom po redu Festivalu besedništva osuđenih lica pod nazivom „Audiatur et altera pars“ – „Neka se čuje i druga strana“. Festival je organizovan u okviru obeležavanja 128 godina postojanja Kazneno popravnog zavoda u Sremskoj Mitrovici.Ovaj događaj organizuje se na republičkom nivou u saradnji sa Upravom za izvršenje krivičnih sankcija Ministarstva pravde Republike Srbije i Ustanovom za negovanje kulture „Srem“ iz Sremske Mitrovice. Festival je deo sveobuhvatnog Festivala besedništva „Sirmium lux verbi“ – „Sirmijum svetlost reči.“

Povodom 128 godina postojanja kazne­no po­prav­nog za­vo­da u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci, ovu usta­no­vu je ob­i­šla mi­ni­stka prav­de Maja Popović , u prat­nji uprav­ni­ka mi­tro­vač­kog Za­tvo­ra Alek­san­dra Alim­pi­ća, di­rek­to­ra Upra­ve za iz­vr­še­nje kri­vič­nih sank­ci­ja Dejana Carevića i gra­do­na­čel­ni­ce Srem­ske Mi­tro­vi­ce Svetlane Milovanović.

Svečanost povodom ovogodišnje 128. godišnjice postojanja Kazneno-popravnog zavoda (KPZ) trajala je nekoliko dana, a prvi dan je bio rezervisan za kvalifikacije za besedništvo. Na takmičenje se prijavilo 9 ustanova i 17 osuđenih lica iz otvorenih i poluotvorenih odeljenja širom Republike Srbije. Nakon kvalifikacija, publika je imala priliku da prisustvuje promociji knjige pod nazivom „Tragom Mitrovačke kaznione“.

Takođe, izložba slika osuđenih lica privukla je brojne posetioce, dok je tribina vaspitača fokusirana na resocijalizaciju osuđenih lica bila izuzetno informativna. Glavni događaj dana bio je turnir u šahu, čije je finale održano u samom KPZ Sremska Mitrovica., rekao je Nebojša Draganović zamenik upravnika Kazneno-popravnog zavoda Sremska Mitrovica. On je objasnio da se ovogodišnji sedmi Festival besedništva odvija pod okriljem obeležavanja 128 godina postojanja KPZ.

Ovaj Festival besedništva osuđenih lica ima za cilj promociju kulture, kreativnosti i resocijalizacije, ukazujući na važnost davanja glasa svim društvenim grupama, uključujući i one koji su u sistemu krivičnih sankcija.

Prvi put na Festivalu Besedništva, Aleksandar Trišić Njegova beseda, inspirisana je rečima Đure Jakšića pod nazivom „Otadžbina”.

Trišić, jedan od štićenika zavida, koji je imao privilegiju da bira besedu za ovaj festival, nije se dvoumio u svojoj odluci da odabere Đurinu Jakšićevu besedu o otadžbini. Ova tema je oduvek bila duboko ukorenjena u srpskoj kulturi i istoriji, i Aleksandar je odlučio da je istraži i izrazi svoje osećaje prema njoj. Priprema za ovaj značajan događaj trajala je dva meseca, tokom kojih se posvetio analizi i interpretaciji Đurinih reči. Iako je bio novajlija na ovom polju, Trišić se plaši izazova.

Trišić je istakao: „Imao sam vremena da biram besedu pa sam odabrao Đuru Jakšića – otadžbina. Nisam se mnogo dvoumio u izboru a pripremao sam se dva meseca. Ja sam nešto novo naučio i ostvario da me neko čuje.“

Ovaj festival besedništva nije samo pružio priliku Aleksandru Trišiću da se izrazi, već je i pokazao koliko snage ima reč. Njegova beseda podseća nas na važnost komunikacije i moći reči da promene svet. Aleksandar Trišić, sa svojim iskustvom na ovom festivalu, sada ulazi u svet besedništva kao perspektivan talent, spremnošću da inspiriše i podstakne druge svojim rečima.

Nekada kasarna u kojoj se tamnovalo, a sada jedan od najvećih zatvora u Srbiji, KPZ u Sremskoj Mitrovici u novembru ove godine obeležava – 128 godina postojanja. Izgradnja kaznionice počela je davne 1895. godine ukazom Franje Josifa prvog. Danas ovaj Ka­zne­no po­prav­ni za­vod spa­da u usta­no­ve op­šteg ti­pa, a po ste­pe­nu obez­be­đe­nja u za­tvo­re­ne usta­no­ve sa za­tvo­re­nim, po­lu­o­tvo­re­nim, otvo­re­nim i ode­lje­njem za pri­tvor.

Možda Vam se svidi i