Sastanak o programu “Garancija za mlade” Nova šansa za zapošljavanje i obrazovanje

Od strane Ozon
0 komentar

Sremska Mitrovica- Sastanak o programu „Garancija za mlade – nove mogućnosti i prilike“ u Sremskoj Mitrovici označio je ključni korak Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u podršci mladima do 30 godina. Ovaj program ima za cilj olakšati tranziciju mladih s obrazovanja na tržište rada kroz intenzivnu podršku i saradnju različitih sektora, socijalnih partnera i organizacija mladih. Pilotiranje programa od januara 2024. do kraja 2026. godine u tri filijale Nacionalne službe za zapošljavanje (Sremska Mitrovica, Kruševac i Niš) pružit će osnove za širenje Garancije za mlade na celu teritoriju Republike Srbije.

Zorav Martinović, direktor NSZ, naglašava važnost ovog inovativnog programa za Srbiju, ističući planove za pilotiranje u više od 20 lokalnih samouprava širom zemlje. Cilj je pružiti kvalitetne mogućnosti zapošljavanja, obrazovanja ili obuka mladima u roku od četiri meseca od ulaska u status nezaposlenosti ili završetka formalnog obrazovanja.

Osim toga, fokus će biti na uključivanju mladih koji nisu aktivni na tržištu rada ili u obrazovnom procesu. Partnerstvo sa lokalnim vlastima, obrazovnim institucijama, organizacijama mladih i nevladinim organizacijama ključno je za uspešno sprovođenje ovog programa. Očekuje se da će angažman svih aktera omogućiti brzu tranziciju mladih u procesu zapošljavanja ili daljeg obrazovanja.

Ova inicijativa ne samo da pruža podršku mladima već i stvara osnovu za održiv rast i razvoj mladih talenata, stvarajući nove prilike za njihovu budućnost.

Možda Vam se svidi i