Sanacija divlje deponije u Laćarku: Rešavanje ekološkog problema?

Od strane Ozon
0 komentar

Divlje deponije predstavljaju ozbiljan ekološki problem širom sveta, a jedna od njih se nalazi u Laćarku, selu u Grada Sremska Mitrovica.

SREMSKA MITROVICA. Iako su Komunalna policija i Komunalna inspekcija zadužene za rešavanje ovakvih problema, divlja deponija u Laćarku se pokazala kao izazov za njihovu nadležnost.

Kada se desi da neko baci smeće ili animalni otpad, nadležne službe izlaze na teren po pozivu, ali često ne zateknu počinioca na licu mesta. Ovo otežava proces identifikacije krivca jer se smeće obično baca kada nema prisutnih svedoka. Komunalna policija i inspekcija su suočene s ograničenjima jer je praktično nemoguće pronaći počinioca, ostavljajući problem nerešenim.

Meštani Laćarka priznaju da smeće i animalni otpad na divlju deponiju najčešće bacaju sami. Ovaj problem ima ozbiljne posledice po životnu sredinu i zdravlje stanovnika.

Iako je u prošlosti sproveden program saniranja divljih deponija u Sremskoj Mitrovici, uključujući i Laćarak, novonastala deponija ukazuje na nedostatak promene svesti kod ljudi. Divlje deponije i dalje rastu, ozbiljno ugrožavajući zdravlje svih nas.

Rešenje za Laćaračku deponiju?

Značajan deo sredstava biće izdvojen i za javnu higijenu, kao i sanaciju divlje deponije u Laćarku, čija je predračunska vrednost 15 miliona dinara.

Nedavno usvojena Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Grada Sremska Mitrovica za 2023. godinu donosi nadu za rešavanje problema divlje deponije u Laćarku. Sredstva su opredeljena za sanaciju deponije na kraju Železničke ulice u selu, što će omogućiti efikasno čišćenje i sprečiti dalje nagomilavanje otpada.

Pored materijalnih mera, važno je podići svest stanovnika o značaju održivog odlaganja otpada. Edukacija dece i uvođenje ozbiljnih kaznenih mera mogu doprineti promeni ponašanja ljudi i smanjenju divlje deponije.

Malo je poznato da je u 2007. godini, Sremska Mitrovica uspostavila program saniranja divljih deponija i dobila mogućnost da joj za ove namene budu dodeljena novčana sredstva od vlade Srbije. Za otklanjanje smeća na konkursu Fonda za zaštitu životne sredine odobreno je 10 miliona dinara i potpisan ugovor za projekat „Očistimo divlju deponiju u Laćarku“. Projekt je završen do kraja 2009. godine, deponija je uklonjena za dvadesetak dana, nakon čega je zemljište rekultivisano i posađeno je drveće. Ali nažalost, nakon završetka radova, u kratkom vremenskom roku, nastala je nova deponija. Da li pored prethodne, ili na istom mestu, nije ni važno, važno je da je nastala i da se svest ljudi nije promenila. Deponije rastu, iz dana u dan, otpad se baca i ozbiljno ugrožava zdravlje svih nas. Pravo rešenje, ističu iz nadležnih službi, jeste da se podigne svest ljudi, da se deca od najranijeg doba upoznaju sa značajem ekologije, uvedu ozbiljne kaznene meri i da na te načine stanovništvo shvati da je za kvalitet njihovog zivota važno da svoj otpad odlažu na Gradsku deponiju, a ne gde im je to „zgodno“ ili „usput“.

Rešavanje problema divlje deponije u Laćarku zahteva saradnju lokalnih institucija, stanovništva i vlasti. Samo kroz zajedničke napore može se ostvariti čistija i zdravija sredina za sve građane.

Pratite nas na našoj FacebookInstagram stranici i Twitter nalogu.

Možda Vam se svidi i