Prodaje se Tehnohemija iz Sremske Mitrovice

Od strane Ozon
0 komentar

SREMSKA MITROVICA. Ministarstvo privrede raspisalo je javne pozive za prikupljanje ponuda za učešće u postupku privatizacije tri preduzeća. Jedno iz Sremske Mitrovice.

U pitanju su trgovinsko preduzeće Tehnohemija iz Sremske Mitrovice, Izdavačko preduzeće Rad iz Beograda i Nedeljne novine iz Bačke Palanke.

Pravo na učešće u postupku imaju domaća i strana, fizička i pravna lica, kao i konzorcijum pravnih ili fizičkih lica.

Početna cena na javnom nadmetanju za Tehnohemiju je 511.612,85 evra, za Rad 3.811.962,85 evra, a za Nedeljne novine 14.057,40 evra.

Za učešće u postupku prikupljanja ponuda sa kupovinu Tehnohemije i Nedeljnih novina zainteresovani mogu podneti prijave najkasnije do 24. avgusta, dok je rok za prijave za Rad, 25. avgust.

Za učešće u postupku javnog prikupljanja ponuda sa javnim nadmetanjem radi prodaje kapitala Tehnohemije i Nedeljnih novina zainteresovani mogu da podnesu prijave najkasnije do 24. avgusta do 15 časova, odnosno 12 časova, dok je rok za prijave za Izdavačkog preduzeća Rad 25. avgust, do 12 časova.

Ministarstvo privrede podseća da se prijava podnosi u zatvorenoj koverti, zajedno sa ponudom, sve u skladu i na način definisan Uputstvom za ponuđače. Kako se navodi, samo blagovremene i potpune prijave će biti razmatrane.

Prodajnu dokumentaciju, koja će biti dostupna od 31. jula za sva tri preduzeća čine – ugovor o čuvanju poverljivih podataka, privatizaciona dokumentacija, uputstvo za ponuđače, obrazac prijave za učestvovanje u Postupku i nacrt Ugovora o prodaji.

Izvor: Ministarstvo privrede

Možda Vam se svidi i