Prijava kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka

Od strane Ozon
0 komentar

SREMSKA MITROVICA. Centar Ministarstva odbrane Sremska Mitrovica, obaveštava sva zainteresovana lica, da je i dalje u toku javni konkurs za prijavu kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kurs rezervnih oficira Vojske Srbije.

Pravo prijavljivanja imaju državljani Republike Srbije starosti od 19 do 30 godina koji ispunjavaju uslove konkursa. Više informacija mogu dobiti na internet stranici Ministarstva odbrane www.mod.gov.rs, ili u centru Ministarstva odbrane Sremska Mitrovica.

Zainteresovana lica sa teritorije nadležnosti Centra Ministarstva odbrane Sremska Mitrovica, prijavu za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem mogu podneti u centru Ministarstva odbrane Sremska Mitrovica i u opštinskim kancelarijama Centra Ministarstva odbrane.

Prijave za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem mogu se podneti i putem elektronske usluge Ministarstva odbrane na portalu eUprava, odnosno putem usluge koju pruža Javno preduzeće Pošta Srbije Beograd na šalterima.

Posle potpisivanja ugovora koji definiše prava i obaveze obe strane, kandidat se upućuje na dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem u jedan od tri centra za obuku Vojske Srbije – Sombor, Valjevo ili Leskovac.

Zakon o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi, propisuje da služenje vojnog roka traje šest meseci. Služenje vojnog roka sa oružjem je jedan od preduslova za zasnivanje radnog odnosa u jedinicama Vojske Srbije u statusu profesionalnog vojnika.

Možda Vam se svidi i