Prezentacija prostornog plana železničke pruge

Od strane Ozon
0 komentar

Sremska Mitrovica – U Gradskoj kući održan je sastanak povodom prezentacije prostornog plana železničke pruge na deonici Beograd – granica sa Hrvatskom, na kojem su prisustvovali predstavnici Pokrajinskog sekretarijata za urbanizm, predstavnici Grada Sremska Mitrovica, kao i planeri iz Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam.
Prezentovana su rešenja koja se odnose na pomenutu deonicu, sa posebnim akcentom na deonicu na teritoriji Grada Sremska Mitrovica. Na toj deonici predviđena su rešenja kojima se sva postojeća ukrštanja u nivou sa železničkom prugom projktuju kao denivelisana u vidu nadvožnjaka i podvožnjaka.
Na sastanku je bilo reči o projektovanju podvožnjaka na pravcu ulice Petra Preradovića u Sremskoj Mitrovici i podvožnjaka u Laćarku u pravcu Železničke ulice. Predviđen je i projekat nadvožnjaka između Sremske Mitrovice i Laćarka, kojem je posvećeno najviše vremena na sastanku. Stav projektanata, kao i prestavnika Grada Sremska Mitrovica je da je bolje rešenje u vidu podvožnjaka, naručito što u samom gradu postoji podvožnjak koji funkcioniše u skladu sa očekivnim zahtevima.

Možda Vam se svidi i