Povećan dečiji dodatak

Od strane Ozon
0 komentar

SREMSKA MITROVICA. Prema važećoj zakonskoj regulativi cenzusi se usklađuju prema inflaciji dva puta godišnje – u januaru i julu. Tako će porodice koje primaju dečiji dodatak dobiti uvećan iznos. Dečiji dodatak je povećan sa 3.569 dinara na 3.829 dinara.

Od 1. januara drugačiji su i iznosi za dečiji dodatak. Umesto dosadašnjih 3.569 dinara deca koja ostvaruju to pravo dobijaće 3.829 dinara. Deca koja žive sa jednim roditeljem imaju pravo na uvećan iznos za 30 odsto te će umesto dosadašnjih 4.640 dinara primati 4.978 dinara.

Za decu sa smetnjama u razvoju iznos dečijeg dodatka je povećan sa 6.424 dinara na 6.893 dinara.

Predlog Fiskalnog saveta bio je da se dečiji dodatak ne usklađuje samo sa inflacijom već da se i dodatno poveća 10-15 odsto koliko budžetske mogućnosti dozvole. Tražili su i da se broj onih koji primaju dečiji dodatak poveća sa 245.000 na 415.000 korisnika. To bi značilo da svako treće dete prima dečiji dodatak, a ne svako peto kao sada. Napominju da je osnovni zadatak roditeljskog dodatka da se pomogne roditeljima u teškom materijalnom položaju u odgajanju dece.

Do sada su pravo na dečiji dodatak imale porodice čija mesečna primanja po članu domaćinstva ne prelaze 10.707 dinara, odnosno 13.920 dinara ukoliko je u pitanju jednoroditeljska porodica i 12.894 dinara u slučaju dece sa smetnjama u razvoju.

pPo novom usklađivanju, koji važi narednih šest meseci, pravo na dečiji dodatak imaju porodice čija mesečna primanja po članu domaćinstva ne prelaze 11.489 dinara, odnosno 14.936 dinara za jednoroditeljsku porodicu i 13.787 dinara za decu sa smetnjama u razvoju.

Možda Vam se svidi i