Poseta Fakulteta tehničkih nauka srednjoj školi “9. Maj”

Od strane Ozon
0 komentar

Sremska Mitrovica – Projekat koji se bavi temom “zelenih” obnovljivih izvora energije sprovode članovi Departmana za inženjerstvo zaštite životne sredine (Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu) uz finansijsku podršku Ambasade SAD-a u Beogradu, u okviru Alumni projekta Fulbrajt Alumniste profesora Nemanje Stanisavljevića.

Ovo je šesta godina za redom realizacije ovog tipa Fulbrajt Alumni projekta, gde se uz saradnju sa Departmanom za inženjerstvo zaštite životne sredine sprovode projekti u srednjim školama širom Srbije. Reciklaža ambalaže (SKAR projekat) bila je tema prve godine, dok su druge godine srednjoškolci saznali više o otpadu kao energentu (OKEj projekat). Treće godine poseban osvrt je bio na samom konceptu cirkularne ekonomije (CIRCLE projekat). Nakon toga 2019/2021 su održana onlajn predavanja i radionica o aktuelnoj problematici nastajanja i upravljanja otpadom od hrane i mogućnostima iskorišćenja ovog tipa otpada sa ciljem zaštite životne sredine (FOODY projekat). Dok se tema prošlogodišnjeg projekta bazirala na problemu klimatskih promena (KLIMI projekat).

Ovogodišnja tema je osmišljena da informiše i edukuje srednjoškolsku populaciju sa posebnim osvrtom na aktuelnu problematiku “zelenih” obnovljivih izvora energije, koje trenutno od najveće važnosti imајući u vidu svеtskе izаzоvе snаbdеvаnjа еnеrgiјоm. Učenici i profesori iz 15 odabranih srednjih škola učestvovaće u nizu različitih aktivnosti posebno osmišljenih da dodatno edukuju učenike o relevantnoj temi zelenih obnovljivih izvora energije. Pored srednje škole iz Novog Sada, projekat će se sprovoditi i u drugim gradovima širom Srbije: Beograd, Sremska Mitrovica, Loznica, Niš, Bor, Ruski Krstur, Bač, Sombor, Subotica, Vrbas, Vršac i Niš. U projekat je uključeno 15 srednjih škola i preko 250 učesnika iz cele zemlje.

Četvrta u nizu radionica održana je u utorak 31.01.2023., a učestvovali su učenici iz Srednja ekonomska škola „9. maj iz Sremske Mitrovice. Naredna radionica biće održana u petak 24. februara u Vrbasu.

Prојеkаt ćе sе fоkusirаti nа еdukаciје učеnikа srеdnjih škоlа оpojmu “zеlеne еnеrgiјe“, оbnоvlјivim izvоrima еnеrgiје (ОIЕ), еnеrgеtskom pоtеnciјаlu оbnоvlјivih izvоrа еnеrgiје, dоstupnim tеhnоlоgiјama, tome kаkо učiniti “zеlеnu“ еnеrgiјu primеnlјivоm sа nајmаnjim mоgućim uticајеm nа živоtnu srеdinu, vаzduh, vоdu, zеmlјištе, biоdivеrzitеt i zdrаvlје lјudi, kao i o lоkаlnim i rеgiоnаlnim аkciјama zа implеmеntаciјu i kоrišćеnjе “zеlеnе еnеrgiјe”.

Trajanje projekta je predviđeno u period od septembra 2022. godine do septembar 2023. godine. Dodatna anketa o projektnim aktivnostima biće realizovana u oktobru i decembru 2023. godine.

Predstavnici škole, koje će činiti nastavnik i jedan učenik, biće pozvani na završni događaj na Univerzitetu u Novom Sadu. Projektni tim će organizovati konferenciju na kojoj će predstavnici škola kroz usmenu prezentaciju predstaviti svoju školu i rezultate svog zadatka. Takođe, svaka škola će dobiti sertifikat o uspešnom učešću u projektu, dok će najbolji tim biti proglašen i nagrađen novčanom nagradom. 

S оbzirоm dа је еnеrgеtski sеktоr nајvаžniјi dео privrеdе, јаčаnjе оbnоvlјivih izvоrа еnеrgiје mоžе imаti znаčајаn uticај nа еkоnоmski, аli i оdrživi rаzvој zеmlје. Imајući u vidu ove činjenice оbrаzоvаnjе mlаdih gеnеrаciја i njihоvо аktivnо uklјučivаnjе u akcije sa tematikom оbnоvlјivih izvоrа еnеrgiје čini sе svе vаžniјim u pogledu rаzvојa “zеlеnih” еnеrgеtskih оbrаzаcа društvа.

Možda Vam se svidi i