Planira se izgradnja kompleksa sa 7 silosa u Martincima

Od strane Ozon
0 komentar

SREMSKA MITROVICA/Martinci. Investitor PTP Albatros MM iz Šida planira izgradnju kompleksa objekata za skladištenje i čuvanje poljoprivrednih sirovina i proizvoda u Martincima. Silosi se grade na samom ulazu u Kuzmin, zemljište na kome se vrši gradnja katastarski pripada selu Martinci.

Predmetne parcele su poljoprivredno zemljište ukupne površine 9.650 m2, a urbanističkim projektom predviđena je izgradnja u dve faze.

U okviru prve faze planirana je izgradnja dva silosa, nadstrešnica sa prijemnim košem i kipom, mašinske kućice i elevatorskog šahta sa stubom. Gradnja ovih silosa je već počela.

Kako se navodi u urbanističkom projektu, u okviru ove faze, potrebno je ishodovati i upotrebnu dozvolu za postojeći objekat – vagu, koji ima rešenje o odobrenju za izgradnju, a nije evidentiran u Katastarskom operatu. Kapacitet silosa u okviru ove faze je 2x500t, spratnosti P+0.

Drugom fazom predviđa se izgradnja 5 silosa od kojih su tri kapaciteta 3×1.000t spratnosti P+0, dok su dva manje zapremine 2x500m3. U okviru ove faze predviđena je i izgradnja veznog kanala.

Takođe, pored ovog, planirana je i izgradnja saobraćajnica, manipulativnih površina i potrebne infrastrukture, kao i uređenje slobodnih zelenih površina.

Urbanistički projekat koji je izradilo Javno preduzeće za poslove urbanizma Urbanizam iz Sremske Mitrovice nalazi se na javnoj prezentaciji do 12. jula.

eKapija

Možda Vam se svidi i