Opšta bolnica zapošljava medicinsko i nemedicinsko osoblje

Od strane Ozon
0 komentar

SREMSKA MITROVICA. Opšta bolnica iz Sremske Mitrovice objavila je konkurs za zapošljavanje.

Ovoj zdravstvenoj ustanovi potreban je doktor medicine – Odeljenje ORL – Služba za ORL i maksilofacijalnu hirurgiju – Sektor za hirurške grane medicine, na određeno vreme do povratka odsutne radnice sa odsustva sa rada radi nege deteta,sa punim radnim vremenom. Zainteresovani kandidati moraju imati visoko obrazovanje, završen Medicinski fakultet: na integrisanim akademskim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine ili na osnovnim studijama u trajanju od najmanje pet godina, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine, položen stručni ispit, licenca. Rok za podnošenje prijave na oglas je 8 dana od dana oglašavanja na oglasnoj tabli Nacionalne službe za zapošljavanje.

Opšta bolnica objavila je i oglas za prijem u radni odnos –Tehničar održavanja odeće – Odeljenje za održavanje higijene – Služba za tehničke poslove – Službe za pravne, finansijske i tehničke poslove, na određeno vreme do povratka odsutne radnice sa porodiljskog osustva i odsustva sa rada radi nege deteta,sa punim radnim vremenom. Spremač/spremačica prostorija u kojima se pružaju zdravstvene usluge – Odeljenje akušerstva sa porođajnom salom – Služba za ginekologiju i akušerstvo – Sektor za hirurške grane medicine, na određeno vreme do povratka odsutne radnice sa bolovanja,sa punim radnim vremenom.

Prijave sa dokazima o ispunjenosti uslova oglasa podnose se putem pošte ili direktno na delovodni protokol Opšte bolnice Sremska Mitrovica, Stari šor 65, sa naznakom za koji oglas i koje radno mesto se podnosi prijava na oglas.

Uz prijavu na oglas za svako radno mesto na koje se konkuriše potrebno je priložiti fotokopije svih dokumenata koji se traže oglasom za to radno mesto.

Neblagovremene, nepotpune i nepotpisane prijave neće se razmatrati.

Oglas pogledajte OVDE

Možda Vam se svidi i