Od 1. jula e-fakturisanje obavezno

Od strane Ozon
0 komentar

SREMSKA MITROVICA. Od 1. jula stupa na snagu nova Uredba o elektronskom fakturisanju (e-fakturisanju) u Srbiji. Ova uredba dalje razrađuje rešenja kao što su proces registracije i metode pristupa sistemu elektronskog fakturisanja (SEF), čineći e-fakturisanje obaveznim.

Nova uredba pruža mogućnost korisnicima sistema e-fakturisanja da direktno pristupe i koriste sistemu ili da mu pristupe preko informacionog posrednika.

Izdavanje e-faktura u Srbiji pratiće srpski standard za elektronsko fakturisanje, koji je usklađen sa Direktivom Evropske unije 2014/55/EU o elektronskom fakturisanju u javnim nabavkama, koja se primenjuje od 2014. godine.

Ključni aspekti definisani novom uredbom, koja se primenjuje od 1. jula 2023. godine, uključuju:

Proces registracije i pristup sistemu e-fakturisanja
Načini pristupa i korišćenja sistema e-fakturisanja
Primena standarda elektronskog fakturisanja
Minimalni zahtevi za sadržaj e-faktura neophodnih za obradu u sistemu, slučajevi u kojima se pojedini elementi mogu izostaviti, slučajevi koji zahtevaju dodatne elemente na osnovu drugih propisa
Način i postupak elektronskog evidentiranja obračuna poreza na dodatu vrednost u okviru sistema e-fakturisanja
Procedure za privremene ispade sistema u sistemu e-fakturisanja
Korišćenje podataka iz sistema e-fakturisanja
Procedure u vezi sa centralnim informacionim posrednikom
Novi propis daje pojašnjenje o unosu podataka o vrsti subjekta registracije. To se radi odabirom jedne od ponuđenih vrsta, kao što je preduzeće, preduzetnik, udruženje, stečajna masa, fondacija ili zadužbina. Pored toga, uključene su opcije poput sportskih udruženja, komora i korisnika javnih sredstava.

Ako korisnik sistema e-fakturisanja odluči da direktno pristupi sistemu i da ga koristi, može da kreira podatke za autentifikaciju pristupa i korišćenja preko interfejsa aplikacije. Ukoliko se odluči za pristup sistemu preko informacionog posrednika, korisnik mora sa ponuđene liste da izabere posrednika sa kojim je prethodno potpisao ugovor u skladu sa zakonom.

Takođe, korisnik mora da odluči da li će izdate i primljene e-račune čuvati u sistemu informacionog posrednika ili u sistemu e-faktura, pod uslovom da su iz privatnog sektora.

Važno je napomenuti da korisnik sistema e-fakturisanja ne može imati više od jednog informacionog posrednika istovremeno.

E-faktura se smatra kao faktura izdata na osnovu izvršene isporuke dobara ili usluga pre prijema avansa, odnosno nakon prijema avansa, ali pre nego što se stvarna transakcija dogodi. Takođe uključuje i zahteve za plaćanje subjektima javnog sektora, koji služe kao sekundarni zahtev za plaćanje, bez obzira da li zakon nalaže izdavanje e-fakture za transakciju ili ne.

Avansna faktura se izdaje na osnovu primljene avansne uplate za buduće transakcije dobara ili usluga, isključujući sredstva primljena na dan ili nakon izvršene transakcije.

Prema uredbi, u slučaju privremenog nestanka sistema, centralni informacioni posrednik će obavestiti korisnike sistema o prekidu putem portala sistema e-fakturisanja. Pored toga, posrednik će obavestiti korisnike kada sistem ponovo počne da radi. Ako dođe do privremenog nestanka sistema, smatra se da je e-faktura isporučena kada se sistem e-faktura ponovo uspostavi. Centralni informacioni posrednik upravlja sistemom i odgovoran je za njegovu funkcionalnost.

Možda Vam se svidi i