Novi kružni tokovi – akcenat na bezbednosti građana

Od strane Ozon
0 komentar

Sremska Mitrovica – U gradskoj kući je održan konsultativni sastanak i prezentacija Studije upravljanja brzinama na uličnoj mreži grada Sremska Mitrovica. Prezentaciju su održala stručna lica, odnosno profesori sa Fakulteta tehničkih nauka u Beogradu, departman za saobraćaj, a po nalogu Gradske uprave za saobraćaj, komunalne i inspekcijske poslove. Ovom studijom, koja je urađena za teritoriju grada i pripadajućih sela, izvršena najpre detaljna analiza, sa aspekta bezbednosti saobraćaja i predlog mera koje će za cilj imati onemogućavanje vožnje u gradskim ulicama, odnosno na teritoriji grada, brzinom većom od dozvoljene.

“Mislim da je ovo jedina lokalna samouprava možda i u širom regionu koja je uradila ovakav jedan dokument. Naime u okviru studije urađene su analize brzine u slobodnom toku na teritoriji čitavog grada, praktično na kompletnoj putnoj mreži i izvršena je komparativna analiza sa saobraćajnim nezgodama, odnosno sa njihovom prostornom raspodelom. Na osnovu ovog dokumenta u drugim koracima data je metodologija kako i na koji način da se vrši širok dijapazon mera koje mogu da se sprovedu za upravljanje brzinama. Nikada te regulativne mere koje se odnose na samo ograničenje brzine, pa čak ni kontrola saobraćajne policije nisu toliko efikasne, to je pokazala i ova analiza koju smo mi uradili i na neki način merama, preprekama, treba dovesti brzinu na nivo koji je mnogo bezbezdiniji iz razloga zato što su posledice saobraćajnih nezgoda uvek veće u skladu sa veličinom brzine prosto zbog razmene energije koja se povećava sa kvadratom brzine. Koristili smo preporuke koje koristi Međunarodna putarska organizacija i prema njima postoji jedan set mera koje mogu da se preduzmu. Neke od njih su u Gradu Sremska Mitrovica već preduzete, koriste se vertikalni usporivači, razne druge platforme, međutim, razmotrene su i neke druge mere, dat je pregled efekata, koji mogu da se postignu sa primenom takvih mera. Studija je pokazala da kvalitet mreže omogućava da se vozi mnogo većom brzinom. Mi smo angažovali vozača koji pripada mlađoj polulaciji i koji se zaista trudio da vozi, brzinom koju dozvoljavaju put i putni elementi. To se zove brzina u slobodnom toku. Rezultati su iznenađujući, posebno rezultati između naselja, što nije bila tema studije, ali ipak je dalo rezultate, da možete voziti bez ikakvih problema, s obzirom na kvalitet putne mreže i preko 100 kilometara na čas. Vodili smo računa da ni na koji način ne ugrozimo bezbednost ljudi koji su vršili istraživanje.” rekao je Vuk Bogdanović.

Nakon sastanka, nadležni su obišli raskrsnicu ulica Stevana Sremca i Posavske, gde će u narednom periodu biti preduzete mere za povećanje bezbednosti saobraćaja, shodno studiji.

Prezentovane su različite mere u ovoj studiji, s tim što su se nekako najefikasnije, najdelotvornije pokazale takozvane mini kružne raskrsnice. Obrađeno je stotinak raskrsnica, različitog tipa u zavisnosti od karakteristika ulične mreže i terena. Svedoci smo da u Mitrovici postoji veliki broj ulica koje poseduju vertikalne usporivače brzine, takozvane ležeće policajce, a masovno pristižu i zahtevi za postavljanje novih, tamo gde nedostaju. Kako se ne bismo pretvorili u grad ležećih policajaca, upravo je izrađena studija koja predlaže funkcionalnije mere, a to su mini kružni tokovi, različitog tipa. Sa implemetnacijom će se krenuti već tokom ove godine. Raskrsnica puteva ulica Ribarske obale, Zanatlijska i Promenada, to je zamišljeno kao jedna ipsilon, trokraka kružna raskrsnica. Naravno i u narednim godinama će se nastaviti sa realizacijom, u skladu sa planskim aktima koji će se raditi po osnovu ove usvojene studije, uz eventualne korekcije Strategije bezbednosti saobraćaja, koja je usvojena nedavno na sednici Skupštine grada, izjavio je Petar Samardžić, zamenik gradonačelnice Sremske Mitrovice


Možda Vam se svidi i