Nova državna pomoć: Koji su uslovi za nezaposlene i poslodavce?

Od strane Ozon
0 komentar

Sremska Mitrovica – Nacionalna služba za zapošljavanje (NSZ) je danas zvanično raspisala Javni poziv za realizaciju programa „Moja prva plata“. Ova inicijativa ima za cilj da omogući nezaposlenim mladim ljudima priliku da steknu radno iskustvo i praktične veštine, bez zasnivanja radnog odnosa. Program se izvodi u saradnji sa poslodavcima širom Srbije.

Za učešće u programu „Moja prva plata“, nezaposlenim licima potrebno je da ispunjavaju sledeće uslove:

  • Bar srednje obrazovanje
  • Manje od 6 meseci radnog iskustva
  • Starost do 30 godina
  • Bez ranijeg korišćenja programa „Moja prva plata“

Program traje 9 meseci i obuhvata četiri faze:

Prva faza – Poslodavci će imati priliku da se prijave za program od danas do 31. oktobra 2023. godine putem veb portala www.mojaprvaplata.gov.rs.

Druga faza – Nezaposlena lica moći će da se prijave za program od 6. do 24. novembra na istom veb portalu.

Treća faza – Poslodavci će izabrati kandidate za svoje pozicije u periodu od 27. novembra do 8. decembra. Nakon odabira, lista pozicija i broj odabranih kandidata biće objavljeni na veb portalu.

Četvrta faza – Ova faza podrazumeva potpisivanje trojnog ugovora između Nacionalne službe za zapošljavanje, poslodavca i izabranog kandidata. Osposobljavanje nezaposlenih lica počinje od 1. januara do 15. januara 2024. godine.

Tokom trajanja programa, nezaposlenim licima će biti isplaćivana novčana naknada u zavisnosti od njihovog obrazovanja, od 28.000 dinara za one sa srednjim obrazovanjem do 34.000 dinara za one sa visokim obrazovanjem. Osim toga, Nacionalna služba za zapošljavanje će vršiti obračun i uplatu doprinosa za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti, u skladu sa zakonom.

Možda Vam se svidi i