Niže rate stambenih kredita od danas za građane. Kako da izračunate ratu?

Od strane Ozon
0 komentar
Od 1. oktobra 2023. godine, građani Srbije koji otplaćuju stambene kredite po promenljivim kamatnim stopama imaju razlog za zadovoljstvo. Naime, Narodna banka Srbije (NBS) je donela odluku o privremenim merama koje ograničavaju visinu maksimalne kamatne stope koju banke mogu naplaćivati na stambenim kreditima. Ova odluka važiće sve do kraja decembra 2024. godine, što znači da će građani tokom narednih 15 meseci plaćati niže rate stambenih kredita.

Sremska Mitrovica, Ozon Media – Kako funkcioniše nova regulativa? Ograničena je kamatna stopa za dužnike koji su korisnici prvog stambenog kredita sa promenljivom kamatnom stopom, a čiji ugovoreni iznos ne prelazi 200.000 evra. Ograničenje kamatne stope znači da će maksimalna kamatna stopa za ove kredite biti 4,08 odsto. Ovo ograničenje će se primenjivati na sve rate tokom narednih 15 meseci, počevši od oktobarske rate.

Za one koji se pitaju kako će ovo uticati na njihove kredite, svaka banka će za svoje klijente računati „prvi stambeni kredit“. To znači da ako imate dva stambena kredita obezbeđena hipotekom u dve različite banke, dobijate umanjenje kamate za oba. Međutim, ako su oba kredita u istoj banci, umanjenje rate važi samo za prvi kredit.

Što se tiče kamate, postoje razlike između kredita koji su odobreni pre i posle 31. jula 2022. godine. Za kredite odobrene do 30. jula 2022., kamatna stopa će biti ograničena na 4,08 odsto tokom narednih 15 meseci. Za kredite odobrene posle 31. jula 2022., kamatna stopa će zavisiti od toga da li je prvobitna kamatna stopa bila viša ili niža od 4,08 odsto. U oba slučaja, rate će se obračunavati po stopama koje su važile na dan zaključivanja ugovora o kreditu.

Da bi građani mogli da izračunaju koliko će im biti nova rata, Narodna banka Srbije je omogućila upotrebu „Kalkulatora uticaja pretpostavljene promene nominalne kamatne stope i/ili kursa dinara“ na svom sajtu. Građani mogu uneti podatke iz svog ugovora o kreditu, uključujući iznos kredita, broj meseci otplate, godišnju nominalnu kamatnu stopu i druge relevantne informacije, kako bi saznali koliko će im biti nova rata.

Nova regulativa takođe će uticati na nove stambene kredite koji će se odobravati tokom trajanja ove mere. Tokom tog perioda, kamatna stopa za nove stambene kredite će biti maksimalno 5,03 odsto za fiksne kamatne stope, dok će kod promenljivih kamatnih stopa koje zavise od euribora, bankarska marža neće smeti da bude veća od 1,1 odsto.

Ova mera Narodne banke Srbije ima za cilj da olakša otplatu stambenih kredita građanima i smanji finansijski teret tokom narednih 15 meseci. Uz niže kamatne stope, građani će moći da uštede značajne iznose na svojim stambenim kreditima i imaju više finansijske stabilnosti u narednom periodu.

Možda Vam se svidi i