Na farmi Kusago u Salašu Noćajskom planirana solarna elektrana

Od strane Ozon
0 komentar

SREMSKA MITROVICA. Na farmi Kusago – Farma koja se prostire na 425 hektara u bloku. Zemlja se nalazi na severnom delu Mačve kod sela Salaš Noćajski, Sremska Mitrovica, u planu je izgradnja pored objekata stočarske farme i solarne elektrane.

Kako se navodi u Planu detaljne regulacije solarne elektrane Rašina koliba u Salašu Noćajskom koji je izradio JP Urbanizam iz Sremske Mitrovice prostor obuhvata nalazi se u krajnjem istočnom delu mačvanskog dela teritorije Sremske Mitrovice, odnosno u ataru naselja Salaš Noćajski. Prostor obuhvata se, uslovno, nalazi na desnoj obali reke Save na udaljenosti od oko 500m. Na suprotnoj obali reke se nalazi postojeća industrijska zona Istok u Sremskoj Mitrovici.
– Razlog za izradu ovog plana je formiranje kompleksa solarne elektrane u ataru naselja Salaš Noćajski sa osnovnom namenom izgradnje fotonaponske elektrane na poljoprivrednom zemljištu – stoji u PDR-u.

Prostor obuhvaćen Planom obuhvata 18,42h dok je postojeća namena površina obuhvata Plana u potpunosti poljoprivredno zemljište. Stočarska farma sa izgrađenim objektima za čuvanje stoke i opremljena neophodnom infrastrukturom. Farma je ograđena. Za potrebe izgradnje stočarske farme izrađen je Urbanistički projekat arhitektonske razrade lokacije. Objekti imaju urednu urbanističku dokumentaciju. Na prostoru obuhvata Plana trenutno je u realizaciji izgradnja stočarske farme. Izgradnja se vrši fazno, odnosno u dve faze. U prvoj fazi su izgrađena četiri objekta poljoprivredne namene, a za objekte druge faze projektom su planirane zone gradnje sa okvirnim gabaritima budućih objekata. Izgrađen je saobraćajni priključak i parcela je ograđena.

Planiranim bilansom površina utvrđuje se povećanje površina za izgradnju solarnih elektrana a smanjuje prostor stočarske farme i površina pod voćnjakom što je i osnovni koncept razvoja planskog područja.

Projektom preparcelacije definisaće se parcela u javnoj nameni za smeštaj tehničkih uređaja za potrebe solarne elektrane.

U okviru zona planiranih za solarne elektrane postavljaju se sistemi od jednog ili više solarnih polja/blokova (PV array) raspoređenih u skladu sa tehnološkim i bezbednosnim pravilima najracionalnijeg iskorišćenja energije Sunca. Ta solarna polja sačinjeni su od solarnih (fotonaponskih) panela postavljenih na zemlji, čija je osnovna svrha konvertovanje sunčeve energije (fotona) u električnu energiju.

Planom se definiše mogućnost faznosti realizacije celokupnog projekta i naknadnog odabira tipa panela i njihove pojedinačne snage od čega će zavisiti ukupna snaga jedne ili više elektrana, a čija će realizacija biti ostvarena u skladu sa pravilima definisanim ovim Planom.

Javni uvid u izloženi PDR u Opštini Sremska Mitrovica će trajati do 10. marta.

Možda Vam se svidi i